Pensioenen

Aanpassing ABP-regeling uit zicht?

Aanpassing ABP-regeling uit zicht?

vrijdag, 18 juli 2014 13:52

Al enige maanden spreken de overheidswerkgevers en de centrales van overheidspersoneel over een aanpassing van de ABP-regeling. Deze gesprekken gaan over de middelloonregeling, geldend voor alle ambtenaren met uitzondering van de militairen. Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat de ABP-regeling ook na 1 januari 2015, als er strengere regels gaan gelden, voldoet aan alle wettelijke eisen. Begin juli leidden deze gesprekken bijna tot een resultaat. Op het allerlaatste moment werd de onderhandelaar namens de werkgevers echter teruggefloten door zijn politieke achterban.

Overleg eindloonregeling 2015 nog niet afgerond

Per 2015 wijzigen de fiscale regels ten aanzien van de pensioenen. In de wandelgangen wordt dit 'Witteveen 2' genoemd. Deze wijzigingen raken ook de pensioenregeling voor het defensiepersoneel. Zo past de huidige pensioenregeling voor militairen niet meer binnen de fiscale kaders die per 1 januari 2015 van toepassing zijn.

Nieuwe Verantwoordingsorgaan ABP van start

Op 1 juli jongsteleden zijn de gekozen leden van het ABP-verantwoordingsorgaan met hun werkzaamheden begonnen. De komende 4 jaar vertegenwoordigen zij namens de werknemers, de werkgevers en de gepensioneerden de pensioenbelangen. Namens het Ambtenarencentrum, de centrale van overheidspersoneel waarbij de VBM aangesloten is, zit de heer Peter van der Spoel in het verantwoordingsorgaan.

ABP-regeling per 2015: onderhandelingen echt begonnen

Op 20 mei blijkt dat het kabinet kan rekenen op steun van een meerderheid in de Eerste Kamer voor de verlaging van de pensioenopbouw per 1 januari 2015. Bonden en (overheids)werkgevers onderhandelen nu over een aan te passen ABP-regeling.

Lage opkomst, grote steun voor vakbondsleden

Bij de verkiezingen voor het 'Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl' van het ABP behalen de bonden een duidelijke meerderheid (73%) onder de actieve deelnemers. De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht mag er trots op zijn dat ze de overige 27% heeft verkregen.

Pensioen in 2015: zorgen over haalbaarheid

Het ABP-bestuur heeft eind januari 2014 de Minister van Sociale en Werkgelegenheid laten weten grote zorgen te hebben over de fasering waarin wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen tot stand komt. Sociale partners bij de overheid onderschrijven deze zorg.

ABP-Verantwoordingsorgaan: kies een VBM-kandidaat!

Maar liefst 3 VBM-leden zijn kandidaat voor een zetel in het ABP-Verantwoordingsorgaan. Alledrie zijn ze militair, 2 zijn er met leeftijdsontslag. Hun namen vindt u op Lijst 3 (AC actieve deelnemers). In dit artikel kunt u kennis maken met hun opvattingen over verschillende pensioenonderwerpen. 28 maart is de laatste dag dat u kunt stemmen!

ABP: korten of niet? Niet dus!

ABP: korten of niet? Niet dus!

maandag, 27 januari 2014 09:00

De financiële situatie van het ABP is bekend op 31 januari. Moet het ABP net als in 2013 de - ook nog op te bouwen - pensioenen korten, of niet? Nee, de  Op 30 januari gaat het ABP-bestuur overleggen met deelnemers- en werkgeversraad. Op maandag 3 februari gaat ABP-voorzitter Henk Brouwer tijdens een webinar in op het besluit.

Minder pensioen omdat we langer leven …

Minder pensioen omdat we langer leven …

vrijdag, 20 december 2013 12:28

Het VVD-PvdA kabinet heeft 18 december een pensioenakkoord gesloten met D66, CU en SGP. Dat betekent dat u minder pensioen gaat opbouwen. De VBM betreurt de maatregelen, omdat het voor velen moeilijker - zo niet onmogelijk - wordt om een goed pensioen op te bouwen.

Wachtgelders onterecht uit pensioenopbouw gehaald

De VBM is de afgelopen dagen plat gebeld door wachtgelders. Het ABP verstuurt brieven waarin staat dat hun pensioenopbouw is gestopt. Per 1 januari 2013 ... De schrik slaat deze wachtgelders de afgelopen dagen dus om het hart. Een nadere toelichting ontbreekt. Ze krijgen slechts het 'pensioenoverzicht einde deelneming'.

Pagina 8 van 11

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden