• Belastingservice VBM

Pensioenen

Akkoord militaire pensioenregeling voor 2014

Akkoord militaire pensioenregeling voor 2014

donderdag, 10 oktober 2013 14:53

Het militaire pensioen voldoet ook in 2014 onder de (versoberde) fiscale eisen. Maar militairen met een inkomen van meer dan 94.000 euro per jaar moeten wel maatregelen nemen om hun volledige pensioenopbouw te behouden. Dat geldt zeker voor militairen met zo'n inkomen die hebben gekozen voor een partnerplus-pensioen. Bonden en Defensie spreken dit op 8 oktober af.

Onderhandelaarsakkoord ABP-pensioenregeling voor 2014

Onderhandelaars van de Centrales van Overheidspersoneel (bonden) en de werkgevers bij onderwijs en overheid hebben vandaag, 16 september 2013, een akkoord bereikt over een aanpassing van de ABP-regeling. De overeengekomen veranderingen gaan vanaf volgend jaar in. Zij gelden voor alle burgerlijke ambtenaren in het onderwijs en de overheid. Militairen hebben een andere regeling en vallen daarom buiten deze afspraak.

Halfwezen uitkering komt te vervallen

Halfwezen uitkering komt te vervallen

woensdag, 05 juni 2013 02:00

Per 1 juli wijzigt de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Heeft dit gevolgen voor de ANW-compensatie van het ABP? Ja, maar bonden en werkgevers willen een nieuw reglement, zodat er geen positieve, maar vooral geen negatieve effecten ontstaan.

Het ABP heeft op 8 maart bekend gemaakt dat de dekkingsgraad per eind februari 98% was. De dekkingsgraad laat zien of het ABP in staat is om op lange termijn de pensioenen te blijven betalen. Een dekkingsgraad moet minimaal 105% zijn. Had het ABP het renterisico beter moeten afdekken, zoals De Telegraaf op 8 maart schrijft?

Dekkingsgraad ABP 98% (eind februari)

maandag, 11 maart 2013 12:51

Het ABP heeft op 8 maart bekend gemaakt dat de dekkingsgraad per eind februari 98% was. De dekkingsgraad laat zien of het ABP in staat is om op lange termijn de pensioenen te blijven betalen. Een dekkingsgraad moet minimaal 105% zijn. Had het ABP het renterisico beter moeten afdekken, zoals De Telegraaf op 8 maart schrijft?

In gesprek met het ABP-bestuur

donderdag, 07 maart 2013 11:54

Is de verlaging van de pensioenen echt nodig? Is er geld als ik straks met pensioen ga? Belegt ABP wel goed? Ongetwijfeld heb je vragen over de maatregelen die ABP neemt. De VBM adviseert alle leden om gebruik temaken van het aanbod om in gesprek te gaan met het ABP-bestuur.

De vakbonden willen toekomst voor de ABP-regeling, overheidswerkgevers willen het mes erin. De pensioenuitkeringen staan door de irreële rekenrente en de ingrepen van kabinet Rutte II al veel te veel onder druk. De vakbonden vinden het daarom extra belangrijk om verbeteringen en moderniseringen door te voeren in de regeling van het grootste pensioenfonds van Nederland. Helaas tonen werkgevers zich tot nu toe weinig bereid om maatregelen te nemen die goed zijn voor de ambtenaren, leraren, gepensioneerden en de economie

Geen indexatie pensioen ABP in 2013

donderdag, 29 november 2012 16:23

De pensioenen van ABP groeien in 2013 niet mee met de gemiddelde loonstijging van overheids- en onderwijspersoneel. Het bestuur ziet hier, gezien de ontoereikende financiële positie van het fonds, geen mogelijkheden voor. Lees meer ...

Circa 130 beheerders van de landmacht krijgen na meer dan 15 jaar een compensatie voor eventueel geleden pensioenschade. Een procedure die met steun van de VBM in de jaren negentig van de vorige eeuw begon, krijgt daarmee een succesvol einde.

Veel militairen gaan na hun leeftijdsontslag werken. Vaak doen ze vrijwilligerswerk, regelmatig ook betaald werk. Dat mag. In de meeste gevallen mag je tot 2 jaar na je ontslagdatum bijverdienen tot het niveau van je salaris als militair, daarna onbeperkt. Maar heb je dan ook recht op WW als je ontslagen wordt?

Pagina 9 van 11

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden