• Download de VBM-app

Pensioenen

Hoe verder met de militaire pensioenen?

Hoe verder met de militaire pensioenen?

vrijdag, 26 juli 2013 15:28

In de schaduw van het overleg op 4 juli over de financiële kaders voor de pensioenopbouw speelt nog een andere kwestie. Voldoen de militaire eindloonpensioenen wel aan de nieuwe – door het Kabinet opgelegde – fiscale spelregels? Is de regeling fiscaal zuiver?

Overleg nieuwe middelloonregeling mislukt

Werkgevers en werknemers, vertegenwoordigd door de bonden, zijn er op 4 juli niet uit gekomen. Het lukt niet om afspraken te maken over een verantwoorde en toekomstbestendige pensioenregeling bij het ABP. De bonden hopen dat de werkgevers alsnog met constructieve voorstellen komen.

Halfwezen uitkering komt te vervallen

Halfwezen uitkering komt te vervallen

woensdag, 05 juni 2013 02:00

Per 1 juli wijzigt de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Heeft dit gevolgen voor de ANW-compensatie van het ABP? Ja, maar bonden en werkgevers willen een nieuw reglement, zodat er geen positieve, maar vooral geen negatieve effecten ontstaan.

Je kunt je pensioen weer meenemen

donderdag, 18 april 2013 16:26

Het ABP heeft vandaag, 18 april, gemeld dat de dekkingsgraad 101% was op 31 maart jl. Het fondsvermogen is weer groter dan de verplichtingen. Je kunt ook jouw pensioen weer 'meenemen'.

Het ABP heeft op 8 maart bekend gemaakt dat de dekkingsgraad per eind februari 98% was. De dekkingsgraad laat zien of het ABP in staat is om op lange termijn de pensioenen te blijven betalen. Een dekkingsgraad moet minimaal 105% zijn. Had het ABP het renterisico beter moeten afdekken, zoals De Telegraaf op 8 maart schrijft?

Dekkingsgraad ABP 98% (eind februari)

maandag, 11 maart 2013 12:51

Het ABP heeft op 8 maart bekend gemaakt dat de dekkingsgraad per eind februari 98% was. De dekkingsgraad laat zien of het ABP in staat is om op lange termijn de pensioenen te blijven betalen. Een dekkingsgraad moet minimaal 105% zijn. Had het ABP het renterisico beter moeten afdekken, zoals De Telegraaf op 8 maart schrijft?

In gesprek met het ABP-bestuur

donderdag, 07 maart 2013 11:54

Is de verlaging van de pensioenen echt nodig? Is er geld als ik straks met pensioen ga? Belegt ABP wel goed? Ongetwijfeld heb je vragen over de maatregelen die ABP neemt. De VBM adviseert alle leden om gebruik temaken van het aanbod om in gesprek te gaan met het ABP-bestuur.

Had ABP er beter aan gedaan om het risico op een rentedaling meer af te dekken? Volgens bestuursvoorzitter Henk Brouwer zou ABP in dezelfde situatie opnieuw dezelfde beslissingen nemen. Dit zegt hij in De Volkskrant. Die krant plaatste eerder een opiniestuk waarin gemeld werd dat het ABP-bestuur onverantwoord heeft gehandeld door de risico's van rentedaling niet af te dekken.

ABP verlaagt pensioenen met 0,5%

vrijdag, 01 februari 2013 09:39

Net als andere pensioenfondsen verlaagt ook het ambtenarenpensioenfonds ABP de pensioenen. Per 1 april 2013 gaan de pensioen met 0,5% omlaag. Dat geldt zowel voor de pensioenuitkeringen als voor (de nog niet tot uitkering gekomen) opgebouwde pensioenrechten.

Over enkele dagen ontvangen gepensioneerden van het ABP hun eerste uitbetaling in 2013. Ook krijgen zij een specificatie. Voor velen zal dat schrikken zijn. Op zijn website laat het ABP nu al weten dat  netto pensioen of uitkering in 2013 lager is. Verderop spreken zij de verwachting uit dat het netto pensioen 5 tot 7 procent lager zal liggen.

Pagina 9 van 12

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden