Overheidswerkgevers gedragen zich onredelijk

donderdag, 23 april 2015 11:19
Overheidswerkgevers gedragen zich onredelijk

De advies- en arbitragecommissie (AAC) heeft eind januari 2015 in een helder advies duidelijk gemaakt dat de overheidswerkgevers zich onredelijk hebben opgesteld in de discussie tussen de vakbonden en de overheidswerkgevers over de pensioenopbouw boven de ton.Tekst: mr. Jacques van Hulsen

De bonden hadden de AAC ingeschakeld, omdat zij vinden dat je de mogelijkheid moet bieden om pensioen op te bouwen over inkomen boven de 100.000 euro. De overheidswerkgevers waren het daar niet mee eens.
Als gevolg van de gewijzigde pensioenwetgeving kun je per 1 januari 2015 geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer opbouwen (met toepassing van de 'omkeerregeling', dus belastingvrij) over het inkomen dat boven de € 100.000 per jaar uitstijgt.
Bonden en overheidswerkgevers hebben in november en december 2014 intensief overlegd over– kort samengevat – het maken van een netto pensioenregeling bij het ABP. De overheidswerkgevers hebben uiteindelijk alleen laten weten dat zij er nog niet aan toe zijn om daarover te besluiten.

Wat zegt de adviescommissie?
De AAC heeft in de loop der jaren bij de behandeling van geschillen de norm 'open en reëel overleg' geïntroduceerd en criteria ontwikkeld ter nadere invulling hiervan. Het overleg tussen de sociale partners dient naar het oordeel van de AAC te voldoen aan normen van redelijkheid en billijkheid. Het overleg moet een open dialoog zijn (voorstellen moeten bespreekbaar zijn, het uitwisselen van informatie is onvoldoende), moet uitzicht bieden op een voor beide partijen aanvaardbare uitkomst (de uitkomsten moeten niet van te voren vaststaan), en het moet zorgvuldig, consistent en duidelijk zijn, waarbij geldt dat partijen oog hebben voor ieders gerechtvaardigde belangen en de bijzondere positie.

Bonden zijn constructief
De AAC constateert vervolgens dat de bonden gedurende het onderhandelingsproces niet alleen oog hebben gehad voor de opvatting van de werkgevers, maar daar door het doen van voorstellen ook aan tegemoet zijn willen komen. Aldus hebben zij zich, zoals de norm ook aangeeft, op constructieve wijze opgesteld teneinde de gerechtvaardigde belangen van hun leden te behartigen.
De overheidswerkgevers hebben zich steeds – ook tijdens de AAC-procedure - op het standpunt gesteld geen principiële bedenkingen te hebben tegen het onderbrengen van de pensioenopbouw voor de doelgroep bij het ABP, maar daarover nog geen inhoudelijk standpunt te kunnen en te willen innemen. Daarvoor was nog allerlei uitzoekwerk nodig. Meer in bijzonder vonden zij het nodig om een vergelijkend warenonderzoek uit te voeren; de kosten en de baten van een opbouw bij het ABP moest afgezet worden tegen de kosten en de baten bij een andere aanbieder, zoals een verzekeraar.

Werkgevers willen geen overleg
De AAC maakt korte metten met dit betoog van de overheidswerkgevers. De AAC begrijpt nog dat dit standpunt ingenomen kon worden in het voorjaar van 2014, maar met het voortschrijden van de tijd kan dit standpunt "naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid" niet meer als voldoende aanvaardbaar worden aangemerkt. Met de datum van 1 januari 2015 in het zicht heeft de noodzaak tot het innemen van een inhoudelijk standpunt zich meer en meer doen gelden.
Volgens de Commissie blijkt nergens uit dat het VSO voldoende bereid is tot het voeren van een inhoudelijk overleg, met ruimte voor het bereiken van een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat. Hierdoor heeft het ontbroken aan een open dialoog, met uitzicht op uitkomsten.
Ook op een andere punt krijgt de houding van de overheidswerkgevers een zware onvoldoende. Zij hebben naar eigen zeggen slechts een product willen aanbieden waar zij voor 100% achter kunnen staan.
Volgens de commissie gaan de werkgevers dan voorbij aan het feit dat slechts in de individuele gevallen kan worden beoordeeld wat voor het betreffende individu een goede keuze is en dat de uiteindelijke keuze ook aan het individu is. Door langer te wachten met het aanbieden van de mogelijkheid om bij het ABP een voorziening te treffen, terwijl anderzijds wel allerlei andere aanbieders op de markt zijn gekomen "wordt de ruimere keuzemogelijkheid van het individu illusoir"

Oproep
De AAC adviseert partijen om met inachtneming van voorgaande overwegingen het overleg weer snel te hervatten.
De overwegingen lezende is het meer dan een advies. Het is een oproep.

Klik HIER voor de volledige tekst van het AAC-advies.
Getagged onder 100kproblematiek    nabestaandenpensioen    pensioenopbouw   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden