Pensioenen en echtscheiding

woensdag, 13 september 2006 01:00

De verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding is in een wet geregeld. Voorheen geschiedde dit op basis van rechtspraak. Daar weer voor  hoefden pensioenrechten niet verdeeld te worden. Er zijn dus drie periodes te onderscheiden, namelijk:

echtscheidingen die hebben plaatsgevonden voor 27 november 1981, toen ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, bepaalde dat pensioenrechten onderdeel van de gemeenschap waren en dus verdeeld moesten worden.

echtscheidingen die plaats hebben gevonden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995, toen de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding in werking trad.

echtscheidingen die hebben plaatsgevonden na 1 mei 1995.
Voor wat betreft het recht op pensioen door de ex-echtgenote als de echtscheiding plaats heeft gevonden voor 27 november 1981 is het volgende van toepassing.Voor die datum werd algemeen aanv dat de ex-partner zich binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet bij de pensioenverstrekker moest melden en

aard dat pensioenrechten toebehoorden aan degene die deze had opgebouwd en dus niet verdeeld hoefden te worden. De Wet Verevening Pensioenrechten bepaalt echter dat een ex-partner aanspraak kan maken op een kwart van het ouderdomspensioen, als aan een aantal voorwaarden voldaan is. Belangrijkste zijn wel:

dat het huwelijk tenminste 18 jaar moest hebben geduurd en

dat er tijdens het huwelijk minderjarige kinderen waren van de echtgenoten tezamen of van een van hen. Aanvragen daartoe dienden echter wel voor 1 mei 1997 te zijn ingediend. 

Vond de echtscheiding plaats tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 dan moeten de pensioenrechten verdeeld worden, waarbij uitgangspunt is dat de helft toevalt aan de ene en de helft aan de andere partner. Dit gebeurt op basis van verrekening van de waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. De verdeling is in een groot aantal gevallen opgenomen in een echtscheidingsconvenant of in een rechterlijke uitspraak. In een aantal gevallen is echter geen regeling overeengekomen, hetgeen betekent dat de ex partner alsnog een beroep op verdeling zou kunnen doen. 

Echtscheidingen die na 1 mei 1995 plaats hebben gevonden, vallen onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet bepaalt dat er recht is op pensioenverevening, tenzij de echtgenoten de toepasselijkheid van deze wet hebben uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of bij een geschrift gesloten overeenkomst met het oog op scheiding, mits binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding van die scheiding en van het tijdstip van scheiding door een van beide echtgenoten mededeling is gedaan aan het uitvoeringsorgaan (lees pensioenfonds) d.m.v. een formulier. De verevening beperkt zich tot de rechten op ouderdomspensioen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd.

Hebben de echtgenoten de toepasselijkheid van deze wet uitgesloten dan dient het uitvoeringsorgaan in het bezit gesteld te worden van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van deze overeenkomst. Bij overlijden is er sprake van een andere situatie.De echtgenote heeft dan recht op nabestaandenpensioen en indien de man is hertrouwd, heeft de ex-partner recht op bijzonder nabestaandenpensioen.

Al hoewel ook het nabestaandenpensioen een haalrecht is, is onze ervaring dat het ABP bij overlijden van de pensioengerechtigde rekening houdt met zowel het eventuele recht op nabestaandenpensioen (de man is hertrouwd) als wel het recht op bijzonder nabestaandenpensioen (de ex-echtgenote). Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt dus verrekend met het nabestaandenpensioen.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden