Beheerders KL: eindfase bereikt

vrijdag, 24 juli 2015 15:40
Beheerders KL: eindfase bereikt

Al lange tijd probeert de VBM te komen tot een pensioenschade-reparatie voor een groep beheerders van de KL. Inmiddels zijn wij in de eindfase aangekomen. Naar verwachting kan de resterende groep, grofweg de groep beheerders die voor halverwege 2004 Defensie heeft verlaten, na het zomerverlof een compensatie tegemoet zien.

Wat is er aan de hand?
Na een langslepend proces is halverwege 2004 de conclusie getrokken dat de toenmalige beheerders van de KL recht hadden op een schaal 5 bezoldiging. Omdat zij tot dat moment bezoldigd werden volgens schaal 4, heeft er een nabetaling van gemist salaris plaatsgevonden en zijn zij vanaf dat moment bezoldigd conform schaal 5.


Wat in de toenmalige repartie buiten beeld is gebleven, zijn de pensioengevolgen. Hun pensioenopbouw tot op dat moment was gebaseerd op schaal 4 terwijl dat schaal 5 had moeten zijn.

Wat is er in de tussentijd gebeurd?
In de daarop volgende jaren is voor de grootste groep beheerders, zij die nog in dienst waren, gekeken naar het wel of niet bestaan van een pensioennadeel. Medewerkers die zo’n nadeel hadden opgelopen, zijn gecompenseerd door hun pensioenopbouw aan te passen op schaal 5 niveau.

Er bleef echter een groep over. Een groep van ongeveer 25 personen, die ergens in de jaren negentig van de vorige eeuw of begin van de 21e eeuw Defensie verlaten hadden. Sommigen zijn met FPU gegaan, anderen met wachtgeld en weer anderen hebben een andere werkgever gevonden.

Voor deze zeer gemêleerde groep is inmiddels ook bezien of, en zo ja welke pensioengevolgen er zijn (geweest).

Wat gaat er gebeuren?
Voor ongeveer de helft van de doelgroep kan inmiddels antwoord worden gegeven op de vraag of er pensioenschade is. Voor de andere helft is dat nog niet het geval.

Desgevraagd heeft het ABP aangegeven dat zij niet meer in staat zijn om tot op de cent nauwkeurig te bepalen hoe groot die schade is geweest. Een herstel via het pensioen is daarmee niet meer mogelijk. Dat wil echter niet zeggen dat deze laatste groep beheerders met de pensioenschade (als deze er is) moet blijven zitten. De oplossingsrichting wordt echter een andere. In plaats van herstel via het pensioen, gaat compensatie plaatsvinden door een uitbetaling door of namens het Ministerie van Defensie.

Over de wijze van berekening van hun schade heeft inmiddels overleg plaatsgevonden. De uitgangspunten die daarbij gehanteerd worden zijn zodanig gekozen dat eenieder de overtuiging krijgt dat hem in de berekening niet tekort wordt gedaan.

Het lijkt op dit moment haalbaar om voor de eerste ex-medewerkers in september de uitkomst van de schadeberekening te presenteren.

Gelijktijdig met die berekening wordt alles op alles gezet om voor de andere medewerkers uit de doelgroep te bepalen of er pensioenschade is. De hoogte van de compensatie bepalen zal echter iets meer tijd vergen.

Wat volgt nog?
Als het proces voor de genoemde doelgroep afgesloten kan worden, vindt nog een narooi-operatie plaats. Dan zal nagegaan worden of alle medewerkers of in het verleden of nu, bekeken zijn.

Getagged onder pensioenopbouw    pensioenschade   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden