• Belastingservice VBM

Bonden willen eerlijke en fatsoenlijke pensioenregeling ABP

vrijdag, 14 december 2012 08:29

De vakbonden willen toekomst voor de ABP-regeling, overheidswerkgevers willen het mes erin. De pensioenuitkeringen staan door de irreële rekenrente en de ingrepen van kabinet Rutte II al veel te veel onder druk. De vakbonden vinden het daarom extra belangrijk om verbeteringen en moderniseringen door te voeren in de regeling van het grootste pensioenfonds van Nederland. Helaas tonen werkgevers zich tot nu toe weinig bereid om maatregelen te nemen die goed zijn voor de ambtenaren, leraren, gepensioneerden en de economie

 

In 2013 gaat de pensioenpremie omhoog, maar de kwaliteit van uw pensioenregeling gaat niet omlaag. En in 2013 knokken we verder voor behoud en verbetering van het pensioen van de toekomst, uw ABP-pensioen!

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

Maandag 10 december 2012 vond er een vergadering van de Pensioenkamer plaats. De Pensioenkamer is het gremium waar overheidswerkgevers en centrales van overheidspersoneel met elkaar spreken over personeelsaangelegenheden. Met deze vergadering werd een proces van een groot aantal maanden met elkaar spreken over de toekomst van het ABP-pensioen voorlopig afgerond.In de Pensioenkamervergadering hebben we helaas formeel moeten constateren dat de werkgevers in overheid en onderwijs, verenigd in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) maar zo'n agenda hebben: de pensioenregeling verslechteren, de risico’s helemaal bij de ambtenaren en onderwijzers leggen en de besparingen helemaal in het financieringstekort van dit kabinet stoppen.

Dat blijkt uit de volgende voorstellen die zij hebben gedaan aan de vakbonden:

  • Per 1 januari 2013 twee jaar korter pensioen opbouwen, door de pensioen(richt)leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Dat vermindert de pensioenopbouw met ongeveer 10%.
  • Per dezelfde datum de pensioenopbouw per jaar verlagen van 2,05% naar 1,95% van het salaris waarover je pensioen opbouwt. Dat verslechtert de toekomstige pensioenopbouw nog eens met 5%.
  • Per 1 januari 2015 de pensioenopbouw per jaar verder verlagen van 1,95% naar 1,55%. Dat verslechtert de toekomstige pensioenopbouw nog eens met ongeveer 20%.
  • De extra pensioenrechten voor deelnemers die geen gebruik van de FPU kunnen maken versoberen, wat een extra vermindering van pensioenopbouw betekent.
  • De afspraak over verbetering van het nabestaandenpensioen dat ook gebruikt kan worden om het ouderdomspensioen te verhogen- niet meer nakomen.

Alleen al de eerste drie voorstellen verslechteren de toekomstige pensioenopbouw met ruim één derde! Omdat het over de toekomstige opbouw gaat, tref dit jongeren het meest.

Over de eindloonregeling, die voor militairen geldt, is ook kort stilgestaan. De hiervoor omschreven voorstellen worden in de plannen van de overheidswerkgevers naar analogie vertaald voor het militair defensiepersoneel.

Werkgevers willen vrijgekomen premie in eigen zak steken

Daarmee willen de werkgevers de premie structureel verlagen van de in 2013 benodigde 25,4% van de pensioengrondslag (het salaris minus 10.800) naar 21,1%. Werkgevers betalen 70% van die premies. Ze steken die winst in eigen zak of van de Minister van financiën. Ze willen - in elk geval tot 2019 - een vast premieplafond hanteren van iets meer dan 21 procent. Dus als er vanaf 2015 eigenlijk meer premie nodig zou zijn, dan willen ze die hogere premie niet betalen, maar de pensioenregeling nog verder verslechteren. En als straks na 2015 en 2022 de zogeheten VPL-premies vrijvallen, omdat dan diverse overgangsmaatregelen zijn afgefinancierd willen ze ook die premies in eigen zak steken.

Samen met de andere bonden heeft het Ambtenarencentrum, waarbij de VBM aangesloten is, verbeteringen en moderniseringen van de ABP-regeling voorgesteld die bovendien snel diverse overgangsregelingen veiligstellen. En we hebben voorgesteld de financiële degelijkheid en de indexeringsmogelijkheden snel te vergroten door vrijvallende premies niet aan de Minister van Financiën te geven, maar aan de kwaliteit van de pensioenregeling te besteden. We hebben zelfs voorstellen gedaan die voorkomen dat de premies in 2013 omhoog gaan en die zorgen dat -als dat straks weer kan-, premieverlagingen beschikbaar komen voor de cao! In de onderhandelingen waren de centrales  - met als doel een goede langjarige afspraak te maken - zelfs bereid op de korte termijn een offer te brengen.

De vakbonden willen werken aan een moderne regeling. Het is een gemiste kans dat werkgevers deze handschoen niet wilden oppakken. Mocht daarin verandering komen, dan staat het Ambtenarencentrum open voor hernieuwd overleg. Het onderwerp pensioen is belangrijk genoeg.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden