• Belastingservice VBM

Dekkingsgraad ABP 98% (eind februari)

maandag, 11 maart 2013 12:51

Het ABP heeft op 8 maart bekend gemaakt dat de dekkingsgraad per eind februari 98% was. De dekkingsgraad laat zien of het ABP in staat is om op lange termijn de pensioenen te blijven betalen. Een dekkingsgraad moet minimaal 105% zijn. Had het ABP het renterisico beter moeten afdekken, zoals De Telegraaf op 8 maart schrijft?

Omdat de dekkingsgraad (te) laag is, kan het ABP de opgebouwde pensioenen niet aanpassen aan de gemiddelde loonontwikkeling in de overheidssector. Als de dekkingsgraad lange tijd onder de 105% blijft, moet een fonds de premies verhogen of de pensioenen 'korten'. Per 1 april moet het ABP de pensioenen met 0,5% korten omdat de dekkingsgraad eind december nog maar 96% was.

Of dit jaar (2013) de dekkingsgraad verder verbetert, is de grote vraag. Als er geen echte verbetering komt, moet het ABP opnieuw korten. Een korting van 1,6% in 2014 is mogelijk, zegt het ABP (bekijk het persbericht in de pdf-bijlage).
De belangrijkste oorzaak van de lage dekkingsgraad is de zeer lage marktrente. Hoe lager die rente, hoe meer de fondsen in kas moeten hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen.
Ook op 8 maart suggereert De Telegraaf dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen een stuk beter had kunnen zijn, als zij zich via renteswaps hadden 'ingedekt' tegen het renterisico. Dat wekt de indruk dat de bestuurders van kortende pensioenfondsen zoals het ABP verkeerde besluiten hebben genomen.

Maar of je dat mag concluderen?
De Telegraaf baseert het bericht op een rapportage van De Nederlandsche Bank. Die bank ziet toe op het beheer van de pensioenpotten in Nederland. In de rapportage staat inderdaad dat je de lage rente kunt pareren met renteswaps die je beschermen tegen verlaging van de rente. Die renteswaps worden meer waard, als de rente omlaag gaat. Dat is goed voor het vermogen van het fonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. Een hoger vermogen en gelijkblijvende verplichtingen resulteren dus in een hogere dekkingsgraad.
Wat De Telegraaf niet meldt, maar De Nederlandsche Bank wel schrijft is het volgende: "Het huidige pensioencontract dient in feite twee doelen: borging van opgebouwde aanspraken en de ambitie om aanspraken in de toekomst te kunnen laten stijgen met prijzen of lonen. Rente-afdekking draagt bij aan de eerste doelstelling, maar niet per se aan de tweede doelstelling, integendeel. Met name bij hoge inflatie kan rente-afdekking funest zijn voor de ontwikkeling van de reële dekkingsgraad."
Dat je met rente-afdekking goed de mist in kunt gaan, was al bekend door het Vestia-schandaal. Rente afdekken is dus linke soep.

Meer in deze categorie: In gesprek met het ABP-bestuur »
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden