• Belastingservice VBM

Uw pensioen naar het buitenland?

vrijdag, 08 juli 2016 13:57
Uw pensioen naar het buitenland?

De EU is niet populair. Dat is kort geleden weer eens duidelijk gebleken. Door de Brexit, het ‘nee’ van het Britse referendum? Ja, maar het blijkt in Nederland door een volledig van de realiteit losgezongen bericht dat de EU bezig is om uw pensioengeld te verkwanselen aan landen die geen pensioenstelsel hebben zoals Nederland. Want wij sparen voor ons pensioen en die luie Zuid-Europeanen niet. Dus ... zijn die uit op ons geld.


Hoe werkt het volgens de nodeloos tendentieuze berichtgevers? Pensioenfondsen zouden door de EU gedwongen worden om hun geld in handen te geven van buitenlandse instellingen. Echt waar hoor! Niet dus.

Wat is er wel aan de hand?
Pensioenfondsen in de EU-landen moeten voldoen aan Europese regels voor bestuur en communicatie. Deze regels staan in de EU-richtlijn voor pensioenen (IORP). Die Europese richtlijn regelt het bestuur en de communicatie van pensioenfondsen in de EU-landen. De officiële naam van de richtlijn is Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP). Die richtlijn wordt aangepast en de Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd.

Waarom wil men de EU-richtlijn voor pensioenen aanpassen?
De aanpassing van de Europese pensioenenrichtlijn stelt de toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), in staat om pensioendeelnemers beter te beschermen. Die bescherming is nodig als bedrijven hun pensioenregelingen willen verplaatsen naar een pensioenfonds in het buitenland en dit niet in het belang is van de pensioendeelnemers en de pensioengerechtigden.
Pensioendeelnemers zijn mensen die een pensioen opbouwen via hun (voormalige) werkgever.

Geldt de richtlijn ook voor het ABP?
Ja. Maar de richtlijn is vooral bedoeld voor (internationale) bedrijven die de uitvoering van hun pensioenregelingen op een centrale plek in Europa willen onderbrengen.

Wat zijn de gevolgen van de aanpassing van de EU-pensioenrichtlijn?
De richtlijn bevat een herziening bij 3 onderwerpen:
• Als een bedrijf een Nederlandse pensioenregeling verplaatst naar een pensioenfonds in een ander EU-land, kunnen de belangen van pensioendeelnemers in het geding komen. In dat geval kan de Nederlandsche Bank deze verplaatsing verbieden. De herziene richtlijn geeft duidelijker aan wanneer de DNB zo’n verbod kan opleggen. Bijvoorbeeld als de rechten van deelnemers worden aangetast. Ook moeten de pensioendeelnemers het wettelijk recht krijgen om in te stemmen met deze verhuizing.
• Pensioendeelnemers krijgen jaarlijks een overzicht van hun pensioenopbouw, het Uniform Pensioenoverzicht. Hierop moeten zij na de herziening van de richtlijn ook kunnen zien wat hun verwachte pensioen is in een scenario dat tegenvalt. Bijvoorbeeld wanneer het slechter gaat met de economie. Ook moeten mensen 3 maanden van tevoren informatie krijgen dat hun pensioen lager wordt. Nu is dat 1 maand van tevoren.
• Beloningen van bestuurders van pensioenfondsen worden openbaar. Net als sancties die de toezichthouder de pensioenfondsen kan opleggen. Als pensioenfondsen bepaalde taken uitbesteden, moeten zij dit melden aan hun toezichthouder. Het gaat om taken als de administratie of het beleggen van het pensioengeld. Ook ernstige misstanden bij de fondsen moeten worden gemeld bij de toezichthouder.

Gaat Europa nu over de Nederlandse pensioenen?
De herziene EU-pensioenregels betekenen niet dat er macht of bevoegdheden naar de EU overgaan. Nederlandse pensioenfondsen kunnen pensioenen blijven organiseren zoals ze dat zelf willen. Het pensioengeld blijft van de Nederlandse deelnemers. Er gaat dus geen pensioengeld naar de EU. Pensioenfondsen hoeven geen geld af te dragen aan de EU.

Geldt de Pensioenrichtlijn voor alle EU-landen?
De EU-richtlijn geldt voor het aanvullende pensioen in alle lidstaten. Het aanvullende pensioen is het pensioen dat werknemers via hun werkgever opbouwen naast de AOW. Er zijn geen uitzonderingen voor lidstaten, ook niet voor Duitsland.

Wat valt niet onder de herziene pensioenrichtlijn?
De volgende oudedagsvoorzieningen vallen niet onder de richtlijn:
• (particulier) verzekerde pensioenregelingen;
• AOW;
• regelingen waarbij deelnemers geen juridische rechten hebben op hun pensioenuitkering.
Ook dit geldt voor alle lidstaten.
Getagged onder EU    IORP    pensioen    pensioenfonds    ABP    APG   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden