• Belastingservice VBM

Pensioenfondsen naar het buitenland?

vrijdag, 06 januari 2017 11:07
Pensioenfondsen naar het buitenland?

(Bron: APG) Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 21 december jl. Kamervragen beantwoord over de gevolgen van de IORP-2 richtlijn. Klijnsma antwoordt onder meer dat ze onderzoekt hoe de richtlijneisen zo geïmplementeerd kunnen worden dat ze het beste aansluiten bij de Nederlandse praktijk. Bij dit onderzoek zijn ook pensioensector en toezichthouders betrokken.

Verder antwoordt ze dat de uitkomsten van het onder-zoek als ook een opsomming van de artikelen uit de Pensioenwet die moeten worden gewijzigd, onderdeel uitmaken van het implementatieplan. Dat plan wordt naar verwachting in het voorjaar van 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.
Ze gaat in haar antwoorden ook in op Kamervragen over de verhuizing van pensioenfondsen naar België om de Nederlandse regels en het toezicht te ontwijken en vanwege de toepassing van de lagere rekenrente.
IORP staat voor: Institution for Occupational Retirement Provisions, kortweg te vertalen als het ‘Pensioeninstituut’. Daarom staat de IORP-richtlijn ook wel bekend als de ‘Pensioenrichtlijn’. De eerste richtlijn dateert van 2003. Die reguleert kapitaalgedekte, arbeidsgerelateerde pensioenen (tweede pijler) en gaat over de manier waarop pensioeninstellingen de bij hen ondergebrachte pensioenregelingen moeten uitvoeren. Nederland heeft de richtlijn in 2006 in de wetgeving vastgelegd. Doel van de richtlijn is het tot stand brengen van een Europese markt voor pensioenuitvoerders. Deze kunnen over de grenzen actief zijn en mogen door nationale regeringen niet worden onderworpen aan beleggingsrestricties.
Het is volgens Klijnsma onwenselijk als Nederlandse pensioenregelingen, louter om het toezicht te ontwijken, op grote schaal buiten Nederland zouden worden uitgevoerd. Maar op basis van de IORP-richtlijn uit 2003 is het mogelijk dat een Nederlandse regeling door een pensioeninstelling uit een andere lidstaat wordt uitgevoerd. Een bedrijf kan ook goede redenen hebben om de pensioenvoorziening te verhuizen, bijvoorbeeld door verhuizing van activiteiten. Met de IORP-2 richtlijn blijft verhuizing mogelijk, maar er komen wel strengere regels voor grensoverschrijdende activiteiten van pensioeninstellingen door middel van additionele instemmingvereisten van toezichthouders en deelnemers.
De belangrijkste garantie voor de deelnemers bij overdracht is gelegen in het feit dat zij zelf beslissen over de overgang. In het systeem van IORP-2 zitten als het ware twee dubbele sloten. Bij de toezichthouders is er sprake van een dubbel slot omdat de toezichthouders van beide lidstaten moeten instemmen. Bij de deelnemers is er sprake van een dubbel slot omdat er toestemming nodig is van de werkgever waarbij de OR moet instemmen én een meerderheid van de vertegenwoordigers van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Daarnaast hebben individuele deelnemers een bezwaarrecht.
Klijnsma antwoordt verder dat sommige multinationals hun pensioenregelingen onderbrengen in één land, omdat dit schaalvoordelen oplevert. Uit onderzoek van onderzoeksbureau SEO blijkt dat dit voordeel slechts voor een zeer kleine groep bedrijven geldt. Deze bedrijven brengen hun regelingen niet vanwege een aantrekkelijker rekenrente in België onder, maar vanwege een aantrekkelijker Belgisch governance-model en vanwege flexibeler mogelijkheden van sponsoring. In een aparte brief over grensoverschrijdende pensioenregelingen gaat zij hier nader op in.

Getagged onder pensioen    pensioenfonds    IORP   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden