• Belastingservice VBM
  • image

Anw-compensatie vervalt met ingang van 2018

vrijdag, 08 december 2017 11:57
Anw-compensatie vervalt met ingang van 2018

Update/correctie 12 december 2017! De pensioenregeling van ABP wordt vanaf 2018 op een aantal punten aangepast. Deze aanpassingen zorgen aan de ene kant voor een verbetering van bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen (opbouw). Aan de andere kant komt de Anw-compensatie te vervallen. Wat betekent dat en wat kunt u doen?

Wat biedt de Anw?

Als u overlijdt en uw partner is nog niet AOW-gerechtigd, dan kunnen uw partner en/of kinderen recht hebben op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). De overheid heeft de groep nabestaanden die in aanmerking komt voor een Anw-uitkering de afgelopen jaren ingeperkt. Alleen nabestaanden die voor ten minste 45 procent arbeidsongeschikt zijn of kinderen tot 18 jaar verzorgen, hebben recht op de volledige uitkering. De hoogte van de ANW-uitkering is wel  afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de nabestaande met recht op Anw. Tot ca. 720 euro per maand is het inkomen vrijgesteld, boven dat bedrag wordt het inkomen in mindering gebracht op de ANW-uitkering (van maximaal ca. 1200 euro per maand).

Wat is een Anw-compensatie?
Ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. Het ABP noemt dat een Anw-compensatie.

Maar …
Vanaf 1 januari februari vervalt deze Anw-compensatie. Als u na 31 december 2017 januari 2018 overlijdt, heeft uw partner geen recht meer op deze compensatie. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw partner, afhankelijk van hoe lang u al pensioen opbouwt bij ABP.
Correctie 12 december 2017: het ABP heeft op 4 december bekend gemaakt dat de ANW-compensatie op 1 februari 2018 vervalt. Zie: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/anw-compensatie-vervalt-op-1-februari-2018.aspx

Wat betekent het vervallen van de Anw-compensatie?
Bestaande Anw-compensaties blijven doorlopen volgens de oude voorwaarden.

De Anw-compensatie kan variëren van enkele tientjes tot honderden euro’s per maand. In MijnABP kunt u – vanaf 2 januari 2018 – zien wat de maximale hoogte van de huidige Anw-compensatie voor uw partner kan zijn.

Wat kunt u doen?
Op dit moment zijn bonden en werkgevers bij de overheid in gesprek over een mogelijke oplossing voor het vervallen van de Anw-compensatie. Als er een oplossing komt, dan geldt die vanaf 1 januari 2018.

U kunt ook zelf een individuele verzekering afsluiten. Hiermee kunt u het vervallen van deze compensatie voor uw partner vanaf 2018 verzekeren.

Wat is de stand van zaken in het overleg?
Bonden (werknemers) en werkgevers onderhandelen over een vervanging van de Anw-compensatie die per 1 januari 2018 komt te vervallen. Vooruitlopend op een definitieve oplossing, zal het ABP in bijzondere gevallen vanaf volgend jaar een uitkering verstrekken. Dit staat bekend als de ‘coulance’ regeling.

Wat zijn bijzondere gevallen?
Dat zijn in ieder geval degenen die, zoals het ABP schrijft “geen of enkel tegen een uitzonderlijk hoge premie elders een vervangende regeling kunnen treffen”. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen dan 60 jaar met een even oude of jongere partner. Ook ernstig zieke ABP-deelnemers met een partner horen daarbij.
Aanvulling 12 december 2017 - Het ABP schrijft op 4 december hierover het volgende: "Als u vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek bent en u zich daardoor niet kunt verzekeren, dan geldt een uitzondering en blijft het recht op Anw-compensatie voor uw partner bestaan." N.B. Deze regeling geldt tot uiterlijk 1 mei 2023. Op de eigen website schrijft het ABP hierover: "Let op! De looptijd van deze uitzonderingsregeling is beperkt tot 1 mei 2023. Dit betekent dat uw partner alleen recht kan hebben op Anw-compensatie als u overlijdt voor 1 mei 2023."

Kun je het vervallen van de Anw-compensatie opvangen met een overlijdensrisicoverzekering?
Ja, dat kan. Een paar kanttekeningen: Let daarbij wel op de vorm van verzekering (schaf nooit een vermomde beleggingsverzekering aan). Kijk ook of het wel nodig is om je te verzekeren. Is de nabestaande partner goed in staat om voldoende eigen inkomen te verwerven? Is er al een overlijdensrisicoverzekering afgesloten in samenhang met een hypotheek? Is er spaargeld en is dat voldoende? Sommige pensioenfondsen compenseren de Anw nog wel. Kijk daarvoor op mijnpensioenoverzicht.nl.

Is de premie voor de overlijdensrisicoverzekering betaalbaar?
Moeilijk te zeggen. Dat kun je zelf bepalen. Mensen met een gezondheidsrisico (zoals rokers) betalen een hogere premie. Maar een overlijdensrisicoverzekering kan (redelijk) betaalbaar voor gezonde partners als beiden jonger zijn dan 40 jaar. Dan kun je denken aan een premie vanaf 5 euro per maand. De uitkering is onbelast.

N.B.
Iedereen die zich deze maand (december) heeft gemeld of meldt bij het ABP als ‘onverzekerbaar’ (bij een particuliere verzekeringsmaatschappij) zal onder de Anw-compensatie vallen zoals die nu nog geldt. Het verdient aanbeveling om de onverzekerbaarheid aan te tonen met een schriftelijke afwijzing van een verzekeringsmaatschappij.

Nog deze maand stuurt het ABP alle deelnemers een brief over dit onderwerp. Onverzekerbare deelnemers (zij die nu ziek zijn en bij een verzekeringsmaatschappij geen Anw-verzekering kunnen krijgen) kunnen zich tot 1 februari 2018 bij het ABP aanmelden.

Aanvulling 12 december 2017 - De volgende passage in de voorlichting van het ABP zorgt voor vragen bij leden van de VBM. ABP: "Bent u vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek en kunt u zich daardoor niet verzekeren? In dat geval geldt een uitzondering en blijft het recht op Anw-compensatie voor uw partner bestaan. Denkt u dat deze situatie op u van toepassing is? U kunt dan contact met ons opnemen. We sturen u dan een beoordelingsformulier. Aan de hand van dit formulier stellen we na uw overlijden vast of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden."
Het gaat met name om de zinsnede dat het ABP pas na het overlijden vaststelt of de partner alsnog in aanmerking komt voor een Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden. De VBM heeft het ABP gevraagd wat hiermee precise bedoeld wordt.

Opbouw nabestaandenpensioen en wezenuitkering
Met ingang van 1 januari gaan ABP-deelnemers in de middelloonregeling een nabestaandenpensioen opbouwen (zoals nu ook al gebruikelijk bij het ouderdomspensioen). Dat leidt er toe dat het uiteindelijke nabestaandenpensioen kan oplopen tot een uitkering van 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen (nu is dat maximaal 50%). Het ABP verhoogt het wezenpensioen per 1 januari 2018 van 10 procent van het ouderdomspensioen naar 14 procent. Bij het ontbreken van een eigen inkomen loopt de uitkering door  tot de leeftijd van 25 jaar (was 21).
Bron: ABP (bewerkt door redactie Trivizier)

Getagged onder Anwcompensatie    ANW   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden