• Belastingservice VBM

Anw-compensatie en ABP-nieuws

vrijdag, 26 januari 2018 11:11
Anw-compensatie en ABP-nieuws

Bonden en werkgevers krijgen van het ABP meer tijd om het wegvallen van de Anw-compensatie te herstellen. En: het jaarverslag van het ABP kun je samenvatten met: het gaat prima met uw pensioenfonds, maar uw pensioen blijft weer achter.

Anw-compensatie vervalt per 1 mei

De huidige Anw-compensatie loopt nog door tot 1 mei. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten dat het ABP de regeling per 1 februari zou stoppen. Dit betekent dat als u ná 30 april 2018 overlijdt, uw nabestaande partner (jonger dan de AOW-leeftijd) niet meer in aanmerking komt voor Anw-compensatie.
Deze wijziging geldt niet voor nabestaanden die momenteel Anw-compensatie ontvangen. Zij blijven hun uitkering ontvangen volgens de oude voorwaarden.
Er is een uitzondering voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet kunnen verzekeren. Ook zijn er door ABP bepaalde uitzonderingsituaties voor mensen die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 kunnen verzekeren.
Klik voor meer informatie van het ABP.
De afspraak dat de Anw-compensatie tot 1 mei doorloopt, moet nog bevestigd worden voor het defensiepersoneel. Dat zal naar verwachting nog voor 1 februari gebeuren in het overleg dat bonden en Defensie regelmatig houden..
Het verlengen van de bestaande Anw-compensatie geeft bonden en werkgevers (zoals Defensie) de tijd om verder te praten over een vervangende regeling.

Nog meer ABP-nieuws

Op 25 januari heeft het ABP het jaarverslag over 2017 gepresenteerd. Kort samengevat: het gaat goed met het pensioenfonds (rendement in 2017 was 7,6%, het vermogen nam toe met 28,7 miljard euro), maar uw pensioen gaat niet omhoog.
Dat laatste raakt de gepensioneerden het hardst. Hun pensioen komt al tot uitkering. Omdat het bedrag dat zij ontvangen al jaren niet meer meegroeit met de inflatie, daalt hun koopkracht. Anders gezegd: de boodschappen en andere structurele lasten worden hoger, maar het inkomen stijgt niet mee.
Ook iedereen die nu pensioen opbouwt wordt geraakt door de stilstand. Omdat het opgebouwde pensioen niet meegroeit met de inflatie, blijft er aan het einde van het werkzame leven minder over voor een uitkering die in een redelijke verhouding staat tot het laatst genoten salaris.

Het pensioen staat al jaren stil omdat de rente zo laag is. Met andere woorden: de fondsen kunnen de uitkeringen niet indexeren.
Dat is een gevolg van een wettelijk voorschrift. De heer Van Rooyen (50Plus) heeft daarom een initiatiefwet ingediend die de ‘rekenrente’ de komende vijf jaar vastzet op 2%. Dat betekent dat de pensioenfondsen hun toekomstige vermogens mogen berekenen alsof die elk jaar groeien met 2%. Als het ABP dat zou doen, zou het de pensioenen wel kunnen indexeren (dus de inflatie gedeeltelijk of geheel kunnen laten volgen).
Ook veel vakbonden in Nederland willen af van de rigide rekenregels die Nederlandse pensioenfondsen moeten hanteren. Het valt niet meer uit te leggen dat de vermogens van de pensioenfondsen jarenlang groter worden en dat de pensioenen en de uitkeringen aan gepensioneerden de laatste 10 jaar stilstaan.
De bonden willen de evaluatie van het zogeheten Financieel Toetsingskader (FTK) dit najaar aangrijpen om de rekenregels aan te passen. Vanuit de politiek, onder meer onderschreven door voorzitter Wortmann-Kool van het ABP, is de reactie dat er een ‘gemoderniseerd’ pensioenstelsel moet komen. Maar met dat nieuwe stelsel kun je het indexatieprobleem niet oplossen. Dat kan alleen door het aanpassen van de rekenregels.

Getagged onder ANW    Anwcompensatie    ABP    indexering    Indexatie    pensioenstelsel   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden