Print deze pagina

Teleurstellende keuze van het ABP

maandag, 21 januari 2019 12:57
Teleurstellende keuze van het ABP

Teleurstellend. Dat is de keuze die het ABP maakt om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis dat de Rechtbank Amsterdam op 21 december 2018 heeft uitgesproken. Dat oordeel baseren wij op de formele dagvaarding van het ABP die we ontvingen.

De argumentatie die het ABP gebruikt, is vrij summier en gaat vooral over de volgende elementen:

• Het ABP wil geen risico’s lopen op fouten in de pensioenuitkeringen van de deelnemers;
• Het ABP wil de deelnemers in heldere taal kunnen uitleggen hoe hun pensioenregeling eruit ziet.

Wat ons betreft hoeft het ABP daar geen hoger beroep voor in te stellen. Wij hebben nooit ingestemd met een wijziging van de pensioenregeling per 2019 en het ABP heeft daar van sociale partners tot op heden ook nog geen opdracht voor gehad. Het ABP mag van ons dus best communiceren dat er nog steeds een regeling met een eindloonkarakter is. Blijkbaar is dat echter niet wat het ABP wil communiceren!

Over het maken van fouten in de pensioenuitkering van de deelnemers zit ook geen verschil van mening met de bonden. Wij zijn van mening dat het ABP die niet mag en ook niet hoeft te maken. De uitspraak van de rechter was ook daar duidelijk over. De rechter oordeelde als het om de uitvoerbaarheid van een pensioenregeling met een eindloonkarakter gaat het volgende: “Niet aannemelijk is geworden dat uitvoering van een pensioenregeling met een eindloonkarakter van het ABP (uit oogpunt van een beheersbare en integere uitvoering) onmogelijke of onredelijk grote inspanningen zou vergen of om een andere reden niet uitvoerbaar zou zijn.”

Voor het hoger beroep ontbreekt wat ons betreft een deugdelijke onderbouwing. Wij zien dit hoger beroep dan ook vol vertrouwen tegemoet, hoewel het de daadwerkelijke oplossing uiteraard wel kan frustreren. De echte oplossing dient immers te komen uit het overleg tussen sociale partners. Er dient een nieuw en beter onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden te komen. Het feit dat het ABP besloten heeft hoger beroep aan te tekenen zal in ieder geval niet helpen bij het komen tot een oplossing.

Wij houden u op de hoogte.

Getagged onder ABP    militaire pensioenen    eindloonregeling   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord