Acties als pensioenkortingen niet van tafel gaan

vrijdag, 15 november 2019 14:17
Acties als pensioenkortingen niet van tafel gaan

Vakbonden hebben acties aangekondigd als de dreigende pensioenkortingen niet van tafel gaan. Ook de VBM wil gezamenlijk, met werkenden en gepensioneerden, actie gaan voeren als de kortingen doorgaan. Voorzitter Jean Debie: “Alleen het kabinet kan deze korting voorkomen door de regelgeving aan te passen.”

 

Volgens diverse media zal minister Koolmees volgende week maatregelen presenteren, waardoor de meeste pensioenfondsen volgend jaar niet hoeven te korten. In dat jaar kan verder gewerkt worden aan de uitwerking van het in juni gesloten pensioenakkoord. Koolmees zou een uitzondering maken voor pensioenfondsen met een dekkingsgraad onder de 90%; die zouden wel moeten korten. De dekkingsgraad van het ABP is momenteel 93,2 %.

Volgende week donderdag (21 november) wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over pensioenen.

Een groep prominenten pleitte onlangs in een brief voor een hogere rekenrente. Bij het bepalen van de rekenrente zou niet alleen gekeken moeten worden naar de (zeer lage) risicovrije rente, maar ook naar de rendementen op de beleggingen. Die zijn veel hoger (bij ABP gemiddeld 7 % per jaar).

Premier Rutte toonde zich eerder huiverig om de rekenrente te verhogen. Dit liet de premier eind oktober blijken tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. Volgens de premier komt het aanpassen van de spelregels neer op ‘het uitgeven van geld voor het verdiend is’. Rutte zegde wel toe dat het kabinet volgende week aan de Tweede Kamer zal laten weten hoe het ‘onnodige pensioenkortingen’ wil voorkomen.

Lagere pensioenen in nieuwe stelsel?

Bouwt een werknemer straks onder het nieuwe pensioencontract, als de rente laag blijft, veel minder pensioen op dan onder het huidige contract? Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft hierover vragen gesteld aan minister Koolmees.

Volgens de minister zal dit wel mee vallen. Het Centraal Planbureau is bezig met doorrekeningen. Koolmees verwacht echter dat een lager opbouwpercentage gecompenseerd wordt door meer overrendement: “In zijn algemeenheid geldt dat het pensioen een resultaat is van premie en rendement, ongeacht de contractvorm.”

 

Getagged onder actie    pensioenkorting    ABP    koolmees   

1 Reactie

 • Reactielink Frits van Pelt vrijdag, 15 november 2019 18:54 Geplaatst door Frits van Pelt

  De stichting Pensioenbehoud daagt de Nederlandse-Staat voor de rechter i.v.m. de rekenrente, hier volgt de laatste nieuwsbrief.

  Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 11 november 2019
  Het laatste nieuws over onze procedure tegen de Staat is dat de landsadvocaat het mogelijk moeilijk heeft met onze juridische argumenten en drie weken uitstel voor beantwoording van onze dagvaarding heeft gevraagd en gekregen van de rechter ondanks de bezwaren van onze advocaten. Op 4 december moet het antwoord van de Staat nu ontvangen zijn.

  Op 13 oktober hebben 40 prominente wetenschappers en deskundigen op het gebied van pensioenen een open brief gestuurd aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer over de huidige rekenregels voor de rekenrente (zie bijlage).

  De open brief begint als volgt. “Bijgaand treft u een memo aan dat ingaat op een onderdeel van de huidige problematiek van ons pensioenstelsel. Het memo beschrijft de feitelijke financiële ontwikkelingen bij onze pensioenfondsen en constateert dat deze aanzienlijk afwijken van de thans gehanteerde rekenregels. Willen we deze problemen oplossen dan moeten we bereid zijn om de rekensystematiek omtrent de pensioenen inhoudelijk opnieuw te bekijken, in het licht van het bestaande pensioencontract en zeker ook in het zicht van hervorming daarvan.”
  En verderop: “Ten eerste hebben de Nederlandse pensioenfondsen sinds het begin van de jaren negentig, na de liberalisering van de kapitaalmarkten, jaarlijks een gemiddeld rendement gemaakt van ongeveer 7 procent (na aftrek van alle kosten). Nu zeggen resultaten van beleggingen uit het verleden inderdaad weinig over de toekomst, maar de omslag naar een verwacht rendement van 0 procent is wel erg groot. Zeker als we weten dat de meeste pensioenfondsen in ons land maar beperkt in staatsleningen beleggen.”
  En na het formuleren van een voorstel: “Met dit voorstel kan het huidige pensioenbeleid worden omgebogen naar een meer realistisch perspectief. Vasthouden aan het bestaande beleid leidt tot uitkomsten die het omgekeerde inhouden van datgene dat oorspronkelijk werd beoogd. Zowel waar het gaat om kortingen bij de pensioenen als bij de opbouw van pensioenrechten. En dat werkt niet. We kunnen alleen maar vertrouwen herstellen als de werkelijkheid aansluit bij de aspiraties en andersom. Bij de vooruitzichten moet op realistische wijze, dus prudent en in redelijke verhouding tot het werkelijke risico in de pensioenaanspraak, meer ruimte worden geboden aan de feitelijke rendementen van de pensioenfondsen. En niet het hele stelsel almaar blijven ophangen aan de risicovrije rente. Inhoudelijk biedt het huidige pensioencontract die ruimte en ook een nieuw contract moet dat liefst nog helderder doen. Anders rekenen we onszelf alleen maar verder de put in. Ons pensioenstelsel en zijn miljoenen deelnemers verdienen beter.”

  Rapporteren
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

VBM en BBTV Personeelsvoordeelwinkel

a4 nl voordelig fietsend het voorjaar in

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden