• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

Herstel financiële positie ABP

donderdag, 22 april 2021 11:19
Herstel financiële positie ABP

De actuele dekkingsgraad van ABP steeg in het eerste kwartaal van 2021 met 7%, van 93,5% naar 100,5%. De belangrijkste oorzaak voor de verbetering van de financiële positie van het fonds was de gestegen rente. Daardoor hoeft het fonds minder in kas te hebben om aan alle pensioenverplichtingen in de toekomst te voldoen. Ook het positieve rendement van 1,0% (+€4,7miljard) droeg bij aan de verbeterde dekkingsgraad.

In 2021 blijven de pensioenen gelijk. Voor 2022 en volgende jaren blijft de kans op pensioenverlaging reëel. Volgens de huidige regels moeten pensioenfondsen de pensioenen verlagen als de actuele dekkingsgraad, nu 100,5%, aan het eind van het jaar onder de 104,2% eindigt. Het is nog onzeker of en hoe deze regels worden aangepast in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioencontract in 2026. ABP verwacht de pensioenen de komende jaren niet te kunnen verhogen met de prijsstijging (indexatie). Gedeeltelijke indexatie kan pas plaatsvinden als de beleidsdekkingsgraad, nu 89,8%, boven de 110% uitstijgt. Voor volledige indexatie ligt de grens op 123%.

ABP-voorzitter Corien Wortmann–Kool: "Voor het eerst sinds april 2019 staat onze dekkingsgraad weer boven de 100%, onze financiële positie is verbeterd. Dat is op zich goed nieuws, maar de economische vooruitzichten blijven onzeker. Daarom verandert er helaas nog weinig aan de vooruitzichten voor onze deelnemers. Pensioenverhoging blijft uit zicht en ook de kans op verlaging van pensioen in de komende jaren blijft reëel. Wij bereiden ons voor op de komst van een nieuw pensioencontract in 2026 en we hopen van harte voor onze deelnemers dat deze datum haalbaar is. Ook willen wij onze deelnemers graag snel duidelijkheid geven hoe de regels in de overgangsperiode zoveel mogelijk vanuit het nieuwe pensioencontract ingevuld kunnen worden.”

Nog geen waardeoverdracht mogelijk
Veel mensen die van baan veranderen en bij een ander fonds pensioen gaan opbouwen, willen graag hun pensioenpot overhevelen naar het nieuwe pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht. Pensioenfondsen kunnen waardeoverdracht doen als beide betrokken fondsen een beleidsdekkingsgraad hebben van 100%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden en bedraagt nu 89,8%. Omdat ABP sinds 2019 onder de 100% zit, liggen er zo’n 37.000 verzoeken tot waardeoverdracht te wachten tot het niveau van 100% is bereikt. ABP verwacht deze snel te kunnen verwerken als dat weer is toegestaan.

De dekkingsgraden van ABP
In de eerste drie maanden van vorig jaar duikelde de dekkingsgraad als gevolg van de Coronacrisis nog met bijna 16% naar 82,0%. Het eerste kwartaal van 2021 laat een ander beeld zien: de actuele dekkingsgraad steeg van 93,5% (31 dec 2020) naar 100,5% eind maart 2021, een plus van 7%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden) steeg in de eerste drie maanden, met ruim 2%, van 87,6% naar 89,8%. De beleidsdekkingsgraad stijgt langzamer omdat de lage actuele dekkingsgraden van 2020 daarin meetellen. De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft een indicatie of een pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen (€499 miljard) en de verplichtingen van ABP, dat zijn alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (€497 miljard).

Vooruitblik beleggingen
Stijgende aandelenmarkten en oplopende rentes hebben de financiële positie van het fonds sterk verbeterd. Dit hangt sterk samen met het verwachte herstel van de economie. Het belangrijkste marktrisico voor het fonds, behalve een plotselinge heropleving van de pandemie, zou zijn dat de monetaire steunmaatregelen te snel worden teruggedraaid. Als rentes in de VS sterk stijgen, aandelenmarkten mede daardoor dalen terwijl Europese rentes laag blijven, zal dat de financiële positie van het fonds verzwakken.


Getagged onder ABP    pensioen   

1 Reactie

  • Reactielink Frits van Pelt maandag, 26 april 2021 18:50 Geplaatst door Frits van Pelt

    Hierbij plaats ik een citaat uit de Trivizier 4 - 2018. We hebben de grootste pensioenpot van alle Europeselanden als percentage BBP, we gebruiken de laagste disconteringsvoet voor het contant maken van de pensioenverplichtingen en we passen de hoogste buffervereisten toe. Ik zou willen pleiten om de rekenrente systematiek te veranderen. Ik zou het verwachte rendement op de beleggingsportefeuille als uitgangspunt nemen, uiteraard omgeven door buffers. We zouden dan uitkomen op 140 procent en er zou dan breed geindexeerd kunnen worden. Ik heb 46 dienstjaren bij defensie en heb ruim 20% achterstand op mijn pensioen welke niet meegroeide met de prijzen. We worden bestolen door Wouter Koolmees, Klaas Knot en de Directeuren van de pensioenfondsen. Groeten van Frits, opprrmnt b.d.

    Rapporteren
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden