Veteranen

Landelijk Zorgsysteem Veteranen

Landelijk Zorgsysteem Veteranen

dinsdag, 19 januari 2016 09:25

De VBM is partner binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties overal in Nederland de meest geëigende zorg bieden bij uitzend-gerelateerde psychosociale problemen. Dat is het doel van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

Zorgplicht Defensie: maak er meer werk van!

Zorgplicht Defensie: maak er meer werk van!

woensdag, 23 september 2015 15:22

In een rapport wijst Veteranenombudsman Reinier van Zutphen op het grote belang van het herkennen van de gevolgen van verwondingen na blootstelling aan (zware) ontploffingen. De VBM ondersteunt die boodschap.

Overleg veteranenbesluit nadert einde

Overleg veteranenbesluit nadert einde

dinsdag, 16 juli 2013 12:28

Defensie en de bonden hebben de afgelopen maanden met enige regelmaat gesproken over de tekst van het Veteranenbesluit en de toelichting daarop. In het Veteranenbesluit wordt de Veteranenwet nader uitgewerkt. De discussie spitste zich op het einde toe op de aard en omvang van de inkomensvoorziening, die wordt geboden aan de veteraan die ziek of arbeidsongeschikt is en waarbij er sprake is van een vermoeden van dienstverband.

Ombudsman behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen over zowel overheidsinstanties als niet-overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen. Dit kondigt hij aan in een brief aan de minister van Defensie. Brenninkmeijer: "Ik vind dat veteranen niet langer de dupe mogen worden van een langlopend wetgevingsproces en bij mij een gesloten deur aantreffen."

Koninklijke Onderscheiding voor Felix Bakker

Koninklijke Onderscheiding voor Felix Bakker

maandag, 20 augustus 2012 09:39

Felix Bakker (86 jaar) heeft op 18 augustus uit handen van de staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) de versierselen ontvangen die horen bij de rang van ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bakker, lid van de VBM, voormalig marinier en medewerker van de Marine Inlichtingendienst (MARID), verliet als LTZVK2OC de dienst. Hij ontving zijn onderscheiding voor zijn jarenlange en veelzijdige bijdragen aan het werk van de Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg.

Defensie betaalt ereschuld in oktober

woensdag, 01 augustus 2012 18:09

Defensie - en namens Defensie het ABP -  zal het grootste deel van de veteranen die in aanmerking komen voor de zogenaamde 'ereschuldregeling' in oktober uitbetalen. Dat heeft de plaatsvervangende hoofddirecteur-personeel op 1 augustus aan de bonden laten weten.

Zilveren Roos aanvragen

Zilveren Roos aanvragen

donderdag, 14 juni 2012 16:51

De Koninklijke Landmacht heeft in 1994 een dankbetoon voor partners van veteranen bedacht in de vorm van een 'zilveren roos'. Deze verzilverde broche kan nu door iedere veteraan voor zijn of haar partner worden aangevraagd.

Ereschuld veteranen geregeld

dinsdag, 12 juni 2012 15:57

Minister Hans Hillen en de vakbonden van defensiepersoneel hebben overeenstemming bereikt over een regeling voor het inlossen van de ereschuld voor veteranen. Deze bijzondere uitkering geldt als erkenning voor veteranen die door toedoen van hun uitzending lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt en die de gevolgen daarvan nog dagelijks ervaren.

Bonden en Defensie verwachten op 12 juni overeenstemming te bereiken over een stelselherziening in het militaire invaliditeitspensioen. De oplossing van de zogeheten ‘ereschuld’ (globaal: voor veteranen met 'invaliditeit die vóór 1 juli 2007 is ontstaan en die vóór die datum met ontslag zijn gegaan) vormt daarin een belangrijk element.

Nadere details kunnen, nadat de laatste puntjes op de i gezet zijn, op 12 juni bekend worden gemaakt. In eerdere berichten is al een deel van de oplossingsrichting voor de ‘ereschuld-veteranen’ bekend gemaakt.

Kapingsacties 1977: militairen krijgen geen veteranenstatus!

Minister Hillen zal nog dit jaar (2012) het Veteranenbesluit aan de Tweede Kamer aanbieden. Dit besluit is nodig om de Veteranenwet uit te kunnen voeren. Defensie zal in het besluit ook een aanvulling op de wet opnemen. Hillen wil een insigne voor militairen die betrokken waren bij de kapingsacties in 1977.

Pagina 1 van 2

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden