• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Veteranen

Kapingsacties 1977: militairen krijgen geen veteranenstatus!

Minister Hillen zal nog dit jaar (2012) het Veteranenbesluit aan de Tweede Kamer aanbieden. Dit besluit is nodig om de Veteranenwet uit te kunnen voeren. Defensie zal in het besluit ook een aanvulling op de wet opnemen. Hillen wil een insigne voor militairen die betrokken waren bij de kapingsacties in 1977.

Minister Hillen schrijft in de Veteranennota dat er de afgelopen jaren "veel tot stand is gekomen" voor veteranen. Er is bijvoorbeeld geld gekomen voor de zogeheten "ereschuld". Helaas is het wel lastig om het geld goed te verdelen over alle veteranen van missies van vóór 1 juli 2007, maar volgens de minister moet het lukken om het "grootste deel van de rechthebbenden" nog dit jaar een uitkering te geven.

PTSS-protocol betrouwbaar?

dinsdag, 31 januari 2012 09:30

Sinds 1 juli 2008 gebruikt Defensie voor het bepalen van de beperkingen en daaraan gekoppeld de mate van invaliditeit die een militair met psychische aandoeningen heeft, een nieuwe schattingsmethodiek. Deze schattingsmethodiek is verankerd in het zogenaamde PTSS-protocol. De schattingsmethodiek bestaat uit een scoringslijst, die in een tiental subrubrieken is verdeeld. Deze lijst wordt door de verzekeringsarts na een

Veteranenwet door Eerste Kamer

woensdag, 04 januari 2012 09:07

De Eerste Kamer heeft op 19 december de Veteranenwet aangenomen. Daarmee is een initiatief van PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink succesvol voltooid. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM juicht de totstandkoming van de wet van harte toe.

Oplossing 'restschadeproblematiek' dichtbij

woensdag, 02 november 2011 11:28

De oplossing voor de 'restschadeproblematiek' is in zicht. Het gaat hier om een groep gewonde veteranen, waaronder PTSS-gevallen, die als gevolg van een uitzending van vóór 1 juli 2007 beschadigd zijn

'We hebben het beste met u voor ...'

maandag, 03 oktober 2011 09:13

Er is voorlopig geen oplossing voor de zogenaamde 'restschadeproblematiek'. Er is geen geld om recht te doen aan veteranen met PTSS als gevolg van een uitzending vóór 1 juli 2007. Dat bleek tijdens de begrotingsbehandeling 2011 op 8 december jl.

ABP verhoogt premie

vrijdag, 04 maart 2011 00:00


De tijdelijke opslag op de premie van 1%, in het kader van herstel van de financiële positie, blijft voorlopig gehandhaafd. ABP is van mening dat de dekkingsgraad nog te beweeglijk en het herstel te pril is om deze te laten vervallen. Eind november 2010 kondigde ABP de premieverhoging al aan, maar het fonds beschikte toen nog niet over de nieuwste prognose van het CBS die medio december verscheen om de effecten daarvan te verwerken in de premie vanaf 1 januari 2011. Uit deze nieuwe prognose blijkt dat Nederlanders naar verwachting wederom ouder zullen worden dan tot nog toe werd aangenomen. De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt per 1 april 2011 van 21,4% naar 21,9%. De premie Anw-compensatie daalt van 0,3% naar 0,2%.

Veteranenstatus voor actief dienenden

woensdag, 24 februari 2010 00:00

Ook actief dienende militairen die uitgezonden zijn geweest voor een vredesmissie krijgen de veteranenstatus. Een motie hierover van Tweede Kamerlid Alexander Pechtold (D66) kon op een meerderheid in de Kamer rekenen. De komende tijd wordt het besluit verder uitgewerkt.

PX-10 nieuws juni 2009

donderdag, 11 juni 2009 01:00


Defensie heeft op 11 juni 2009 een belangrijke eerste stap gezet in de afhandeling van de tientallen PX-10 claims. Defensie erkent het verband tussen het intensief werken met PX-10 en 3 ernstige ziektes. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM vindt dat het niet daarbij mag blijven.
Volgens Defensie kan het intensief werken met het wapenschoonmaakmiddel PX-10 3 ziektes veroorzaken:

- acute myeloide leukemie (AML),
- het myelodysplastisch syndroom en
- aplastische anemie

Volgens Defensie kunnen de laatste 2 genoemde ziektes een voorstadium van AML zijn.
In een vervolgonderzoek moet duidelijk worden of er een verband is tussen intensief gebruik van PX-10 (tot 1985!) en andere ziektes.

Pagina 2 van 2

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden