• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Ereschuld: betaling voor meer dan 300 veteranen loopt vertraging op

woensdag, 26 september 2012 11:02

Bij de uitbetaling van de 'ereschuld' is een probleemgroep aan het licht gekomen. Het gaat om meer dan 300 veteranen die zowel een invaliditeitspensioen, als een (hogere) arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben. Bonden en Defensie hebben daarover nieuwe afspraken gemaakt.

De uitvoering van de ereschuldregeling verloopt voorspoedig. Dat is de voorlopige indruk, die de bonden hebben gekregen. Het streven om dit jaar de aanspraken te honoreren en het geld uit te keren, lijkt nog steeds haalbaar.

Wel is er in de uitvoering een probleemgroep gesignaleerd, die bijzondere aandacht moet krijgen. Eind september is hierover gesproken in het overleg.

Bonden en Defensie hebben aanvullende voorwaarden geformuleerd, die een einde moeten maken aan de bestaande onduidelijkheid in de uitvoering.

Het gaat om de situaties waarin naast een invaliditeitspensioen ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering (met een hoger percentage dan het invaliditeitspensioen) aanwezig is.

Het was de bedoeling van Defensie en de bonden om het hogere arbeidsongeschiktheidspercentage als referentie te nemen voor de hoogte van de ereschuldregeling, als arbeidsongeschiktheid en invaliditeit dezelfde bron kennen.

Deze intentie is in de uitvoering onderbelicht gebleven. Vandaar dat twee (verduidelijkende) voorwaarden zijn afgesproken, namelijk dat:

  1. Er op datum 1 juni 2012 sprake moet zijn van invaliditeit met dienstverband als gevolg van inzet tijdens oorlogsomstandigheden of crisisbeheersingsoperaties;
  2. Er op de peildatum sprake is van een arbeidsongeschiktheid die het directe gevolg is van de aandoening waarvoor invaliditeit met dienstverband is aangenomen

Naar huidig inzicht zullen royaal 300 dossiers opnieuw bekeken moeten worden.

De bonden hebben aangedrongen op een brief voor de mensen in deze doelgroep, waarin dit duidelijk wordt gemaakt.

De (her)beoordeling zal de nodige tijd vergen. Enige vertraging ten opzichte van het oorspronkelijke tijdpad voor deze doelgroep lijkt onvermijdelijk. Vooral omdat voor een goede beoordeling gegevens nodig zijn die bij het UWV in beheer zijn en dus niet bij Defensie.

Indien u in deze specifieke situatie verkeert, kunt u een bijdrage leveren aan de snelheid van afdoening. Eventuele gegevens die u (nog) van het UWV heeft, waaruit blijkt dat de aandoening waarvoor de WAO- of WIA-uitkering is toegekend aan de uitoefening van de dienst gerelateerd is, kunt naar het ABP, bijzondere regelingen defensie te sturen.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden