• Belastingservice VBM
  • Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app
FAQ - Wat doet de VBM

FAQ - Wat doet de VBM (12)

dinsdag, 12 januari 2016 14:10

Wat zijn de VBM en de BBTV?

Wij zijn een vakbond.
dinsdag, 12 januari 2016 14:10

Wat doen de VBM en de BBTV?

De belangen van onze 23.000 leden behartigen.
dinsdag, 12 januari 2016 14:09

Voor wie komen de VBM en BBTV op?

De VBM en BBTV zijn vakbonden voor defensiepersoneel. De VBM is de grootste bond bij Defensie voor burgers en militairen en de BBTV is specifiek opgericht voor jonge militairen.
Door direct met de minister van Defensie te praten en te onderhandelen over bijvoorbeeld: arbeidsvoorwaarden, dus salarissen (= loongebouw en loonontwikkelingen), pensioenen, toelagen, vergoedingen, uitkeringen (FLO, UGM, Wachtgeld) enzovoorts; loopbaanmogelijkheden voor defensiepersoneel; maatregelen bij reorganisaties (opvang en begeleiding overtollig personeel); rechtspositie (bijvoorbeeld die bij uitzendingen, maar ook over onderwerpen zoals leeftijdsontslag, scholing).
Naast het overleg met de minister van Defensie (en de vertegenwoordigers daarvan, zoals de Hoofd Directeur Personeel en de personeelsvertegenwoordigers van de verschillende defensieonderdelen) zijn de taken van de VBM en BBTV: individuele belangenbehartiging en ondersteuning medezeggenschap.
Alle medewerkers van Defensie kunnen een beroep doen op hun rechtspositie. Dat varieert van verlofaanvragen tot al dan niet toekennen van een ‘verklaring van geen bezwaar’. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld bevorderingen, functietoewijzing, ontheffing uit opleidingen enz. Alle individuele belangen die betrekking hebben op de relatie tussen onze leden en het Ministerie van Defensie, kan de bond behartigen. Dus ook een eventuele ontslagvoordracht tijdens de initiële opleiding.
Het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap is een belangrijke vraagbaak en toeverlaat voor medezeggenschappers die namens de VBM en BBTV actief zijn. Het bureau verzorgt praktijkgerichte en korte maatwerkopleidingen (modules). Bijvoorbeeld een module reorganisaties en medezeggenschap, arbeidstijdenwet en medezeggenschap, arbowet en medezeggenschap.
dinsdag, 12 januari 2016 14:05

Hoe voeren de VBM en BBTV hun taken uit?

Met een professionele werkorganisatie waardoor wij leden maximaal kunnen ondersteunen en adviseren. De VBM en BBTV hebben voor de individuele belangenbehartiging (IBB) een juridische afdeling. Deze juridische afdeling bestaat uit een helpdesk en meerdere juristen en juridische adviseurs. Via websites en bladen informeren we de leden over wat de bonden hebben gedaan en wat de inzet van de bonden is. Hierdoor blijven de leden maximaal geïnformeerd en is ook inspraak in bepaalde zaken mogelijk.
Door het instellen van adviesgroepen en van afdelingen. We houden al jaren referenda bij nieuwe cao’s. En we hebben veel aandacht voor de inbreng van leden via e-mail, brief en in persoonlijke gesprekken op de werkvloer of via de telefoon.
VBM en BBTV betrekken leden vanuit het veld in de besluitvorming en hiervoor hebben wij onder andere adviesgroepen ingericht. Wij zoeken steeds medewerkers op de werkvloer die actief in deze adviesgroepen willen participeren. Per defensieonderdeel bestaat een adviesgroep en als er onderwerpenzijn dan worden die in deze adviesgroepen nader besproken en vervolgens wordt de inbreng ook meegenomen naar het formele overleg. Zo hebben leden maximale invloed.

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden