• Belastingservice VBM

93e AV; Begroting goedgekeurd, 3 leden van verdienste

donderdag, 04 december 2014 16:04
93e AV; Begroting goedgekeurd, 3 leden van verdienste

De 93e Algemene (najaars) Vergadering staat in het teken van de begroting 2015. Het hoogste bestuursorgaan van de VBM zet ook 3 vrijwillige kaderleden in het zonnetje. En er is een goede inhoudelijke discussie over het beleid van de VBM voor het komende jaar. Op 28 november vergaderen een kleine honderd kaderleden met het Algemeen Bestuur over de koers van de VBM. Dat betekent de behandeling van de verenigingsbegroting voor 2015. Maar een groot deel van de vergadering gaat met name over de te volgen koers in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Daarover in een ander artikel meer.

Leden van verdienste
Maljers-tekenvanverdienste

De Algemene Vergadering benoemt Rob Maljers tot lid van verdienste. Maljers (66) is voormalig burgermedewerker. Hij wordt begin september 1996 lid van de VBM en een kleine twee maanden later vertegenwoordigt hij de afdeling Valkenburg op de 57e Algemene Vergadering. Als lid van het afdelingsbestuur Valkenburg en van de medezeggenschapscommissie op het voormalige marinevliegkamp maakt hij de turbulente tijd rond de sluiting mee. Hij vervult daarna een verbindende rol door elders geplaatst personeel te bezoeken. Dankzij zijn inspanningen leidt de afdeling nog altijd een actief bestaan, ondanks de afwezigheid van militaire locaties in het postcodegebied. Rob Maljers is daarnaast actief binnen de vereniging als lid van de vertrouwenscommissie en van de klankbordgroep beleidsplan. Zijn trouw, integriteit en positief kritische houding vindt veel waardering. Net als zijn werk als fotograaf bij meerdere gelegenheden.

VanderLinden-tekenvanverdienste

De Algemene vergadering benoemt op 28 november ook Mario van der Linden (61) tot lid van verdienste. Van der Linden is tot 2003 actief-dienend militair. Zijn laatst beklede rang is die van adjudant der mariniers (algemeen). Van der Linden is sinds augustus 1973 lid van de VBM (toen VBZ). Vanaf 1982 vervult hij – met een onderbreking van 3 jaren – bestuursfuncties binnen de VBM of functies binnen de medezeggenschap. Zo is hij van 1982 tot 1985 voorzitter van de afdeling Rotterdam en vanaf 1985 bestuurslid van de afdeling Doorn. Daar is hij tot 1988 voorzitter van de medezeggenschapscommissie. Van 1988 tot 1992 en van 1995 tot 2003 is hij voorzitter van de medezeggenschapscommissie in Rotterdam. In 2003 wordt hij voorzitter van de afdeling Rotterdam.
Sinds 2000 is Mario van der Linden actief als ledenwerver/servicemedewerker van de VBM. Binnenkort neemt deze 'rustige, aimabele, sociale en zeer betrokken' vrijwilliger afscheid als voorzitter van de afdeling Rotterdam. Een mooi moment om hem het teken van verdienste toe te kennen op voordracht van de afdelingen Doorn.

VanderLaan-tekenvanverdienste

Tot slot benoemt de Algemene Vergadering op 28 november Jaap van der Laan (69 jaar) tot lid van verdienste. Luitenant-ter-zee der tweede klasse oudste categorie (LTZ2OC) b.d. Van der Laan is lid van de VBM sinds 1 november 1963. Als voormalig telegrafist had hij een prima positie aan boord van schepen om als correspondent voor de toenmalige VBZ te functioneren. Al met al kan hij ruim 35 jaar als actief kaderlid op zijn palmares bijschrijven. Zo was hij onder meer lid van de afdelingen Den Helder en Den Haag. Sinds 1995 is hij bestuurslid van de afdeling Assen en daar zwaait hij nu al weer enige jaren de voorzittershamer. Hij is daarbij onder meer actief als organisator van de belastingdagen.

Samenstelling Algemeen Bestuur
De Algemene Vergadering kiest op 28 november twee Algemeen Bestuursleden.
Herkozen is Richard Herben (luitenant-ter-zee der tweede klasse van de technische dienst, 49 jaar). Herben is coördinator overlegzaken CZSK.
Stephan van Twuijver (51), sergeant der eerste klasse bij de landmacht en rijinstructeur op de Bernhardkazerne in Amersfoort, wordt als één van de twee nieuwe kandidaten gekozen.
Van de twee nieuwe kandidaten moet Erik Westermeijer (burgermedewerker bestuursondersteuning Directie Materieellogistiek DMO) afvallen omdat er maar één 'nieuwe' plek in het Algemeen Bestuur beschikbaar is. VBM-voorzitter Jean Debie bedankt hem voor zijn kandidatuur. "Het is van groot belang dat leden zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie. Dat verdient waardering."
Waarderende woorden heeft Debie ook voor kapitein-ter-zee b.d. Ritske Bloemendaal die na 8 jaar bestuurslidmaatschap afscheid neemt. Bloemendaal heeft in zijn dankwoord een belangrijke oproep. "Wat we nu als bond binnen halen lijkt kruimelwerk, maar je moet het wel zien binnen te halen en dat klinkt gemakkelijker dan het is. Daarom is samenwerken nu en in de toekomst pure noodzaak. Verenigt u, of u gaat voor de bijl."

Contributie 2015
Gesterkt door een positief ('verantwoord' en 'gebaseerd op behoedzame beramingen') advies van de Financiële Adviescommissie stemt de 93e Algemene Vergadering op 28 november in met de begroting 2015.
Dat contributiebedragen voor 2015 zijn als volgt vastgesteld:
€ 8,90 per maand (22 jaar en jonger)
€ 9,54 per maand (23 jaar en ouder)
€ 6,47 (post-actieven)

Getagged onder Algemene vergadering    contributie    leden van verdienste    begroting   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden