• Belastingservice VBM

Regiobijeenkomst Den Helder

woensdag, 07 december 2016 14:46
Regiobijeenkomst Den Helder

Woensdag 2 november was er een regiobijeenkomst in deWitte Raaf te Den Helder. Er stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Er werd uitgebreid gesproken over onder meer het arbeidsvoorwaardenoverleg, het nieuwe diensteindestelsel, het onderhoud aan de onderzeeboten en de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen.Vicevoorzitter Jacques van Hulsen van de VBM kreeg tijdens de Regiobijeenkomst de vraag, waarom het arbeidsvoorwaardenoverleg met Defensie eind september was stilgelegd. De communicatie hierover was immers niet echt helder: de bonden spraken over een ‘kink in de kabel’, maar concreet werd dit niet. “Wat erachter zat, is de forse premieverhoging van het ABP” verduidelijkt Van Hulsen. Wat de pensioenpremie op 1 januari precies gaat doen is nog onduidelijk, maar naar verwachting gaat deze fors omhoog. Het ABP-bestuur moest nog een besluit nemen, hoeveel omhoog.
Inmiddels is duidelijk dat de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor burger medewerkers stijgt van 18,8% naar 21,1% en voor militairen van 18,5% naar 23,3%.
(Het overleg is zoals u wellicht weet op 27 oktober hervat, en daarna weer stil komen te liggen.)

Bij aanwezige militairen blijken vragen te leven over het nieuwe diensteindestelsel. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend. Maar doordat het overleg een aantal weken heeft stilgelegen, wordt de streefdatum van 1 januari 2017 sowieso niet gehaald.
Nu blijkt dat loopbaanbegeleiders van Defensie aan militairen die per 1 januari of later met FLO gaan, een keuze voorhouden: dat ze nu moeten kiezen of ze onder het oude of nieuwe diensteindestelsel willen vallen. Van Hulsen: “En dat is een lastige vraag. Want niemand kan je vertellen wat er precies gaat komen.” Een oplossing is de variant die Van Hulsen voor het gemak even de ‘ik blijf nog even langer’-variant noemt. Meer informatie daarover vindt u hier en hier.
Ook is gesproken over de werklast bij het onderhoud aan de onderzeeboten. Dit onderwerp speelt al sinds 2012. Personeel krijgt voor dit zware werk de hoogste toelage bezwarende omstandigheden, maar die geldt voor maximaal 360 uren per jaar. En dat is niet afdoende.

Eerder heeft de VBM voorgesteld om de zwaarte van de werkzaamheden in de functiewaardering te verrekenen. Het Hoofd Diensteenheid mag zich in elk geval niet verstoppen achter het feit dat hij niet bevoegd is, zegt Jef Stassen (VBM). “Dat hij niet bevoegd is, slaat helemaal nergens op. Want hij kan ergens anders zijn bevoegdheid halen.” Van Hulsen waarschuwt wel dat de norm voor maximaal 360 uur bij verzwarende omstandigheden, niet voor niets is vastgelegd op dat aantal uren. “Dat is omdat wij vinden, dat dat eigenlijk wel het maximum is. Dat willen we liever niet oprekken. Probeer de bezwarende omstandigheden zo veel mogelijk te elimineren. Wat niet te vermijden is, moet je proberen in die 360 uren te stoppen. Pas als dat niet kan, kunnen we het over verruimen van de 360 uur gaan praten.”

Jef Stassen kon de aanwezige mariniers bijpraten over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. “Die verhuizing wordt weer vertraagd. Het grootste probleem is, dat het Commando Dienstencentra (CDC) gaat over het bouwen van kazernes, maar de hoofdgebruiker is het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). CZSK heeft bepaalde wensen, CDC zegt: ik heb zoveel geld, ik ga het zo bouwen. Bovendien wordt op verschillende niveaus van medezeggenschap gesproken over hoe dat pand eruit moet zien, en zijn een paar conflicten ontstaan.”

De VBM maakt zich zorgen om dit proces. Er zijn drie medezeggenschapscommissies (MC’s) mee bezig. Stassen: “Zorg nou, dat duidelijk is welke MC spreekt over welk onderwerp.” En dan is er nog een defensienota, waarin staat waar de komende 20 jaar defensiegebouwen aan moeten voldoen. Stassen: “Het kan toch niet zo zijn dat de nieuwe marinierskazerne, die pas in 2021 wordt gebouwd, niet aan deze normen voldoet?” Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwezigheid van eenpersoonskamers. Volgens de projectleider is hier bij de kazerne in Vlissingen ‘geen geld voor’. Stassen: “Mijn persoonlijke mening is: accepteer dat niet, ga ervoor liggen. Anders wordt er een kazerne gebouwd die bij oplevering al weer verouderd is!”

De mariniers vragen ook aandacht voor het onderhoud van de VBH-kazerne in Doorn en met name de Joost Dourleinkazerne op Texel. “Leuk dat de verhuizing wordt uitgesteld, maar Texel stort bijna in, er wordt niet meer geïnvesteerd.”

Moet er in uw regio een Regiobijeenkomst worden georganiseerd? Neem dan contact op met cbb@mijnvbm.n
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden