• Afdelingsvergaderingen

Verslag 97e Algemene Vergadering 25-11-2016

vrijdag, 23 december 2016 10:54
Verslag 97e Algemene Vergadering 25-11-2016

Tijdens de 97e Algemene Vergadering op 25 november is de begroting 2017 goedgekeurd. De contributie gaat met 1,4% omhoog. Ook koos de vergadering twee algemeen bestuursleden.

De (pensioen-)premieverhoging van het ABP, de normalisatie van de ambtelijke rechtspositie, het arbeidsvoorwaardenoverleg, de stand van zaken rond het AOW-gat, de defensiebegroting 2017, de nieuwe Diensteinderegeling en andere onderwerpen kwamen ook – meestal informatief – aan de orde.

Begroting 2017
De Financiële Adviescommissie (FAC) had de Algemene Vergadering een positief advies meegegeven. De verwachting is dat in 2017 de inkomsten van de vereniging enigszins zullen dalen. De FAC noemt de raming van de uitgaven ‘terughoudend’, maar heeft na inzage in de exploitatiecijfers 2016 er alle vertrouwen in dat er een realistische begroting is opgesteld.

Bevriezing contributie post-actieve leden?
De Algemene Vergadering heeft ongeveer een decennium geleden voor de contributieberekening een vaste rekenmethode afgesproken. De afdeling Apeldoorn pleit voor het bevriezen van de contributie voor post-actieve leden (in 2017 6,66 euro per maand). De afdeling Valkenburg steunt dat pleidooi. Voorzitter Jean Debie zegt toe dat het bestuur dit voorstel zal bespreken.

Plafond Structuurfonds
In 2005 heeft de VBM besloten om voor incidentele grote uitgaven die te maken hebben met de belangrijkste statutaire taak (belangenbehartiging) een zogeheten Structuurfonds in te stellen. Intussen is het bedrag in dat fonds flink opgelopen. De Algemene Vergadering heeft besloten om geen geld meer toe te voegen aan het fonds. Ook is besloten om het Structuurfonds weer aan te vullen wanneer daar gebruik van wordt gemaakt.
De vergadering keurde een amendement van de afdeling Den Helder goed, om een plafond aan te brengen in het Structuurfonds. Als gevolg daarvan zal 1.000 euro uit het Structuurfonds worden toegevoegd aan de algemene middelen.

Verkiezingen Algemeen Bestuur
Bij acclamatie is J.G. de Werker-Bekx herbenoemd als lid van het dagelijks bestuur, in de hoedanigheid van secretaris/penningmeester. Dit na een positief advies van de vertrouwenscommissie.
R.A.J. van Riel (linkerfoto) en J.G.M. van Doremalen (rechterfoto) zijn verkozen tot leden van het algemeen bestuur. Zij vervangen de leden L. Kooijman en W.T.J.A. Sanders.

 HvDoremalen  RonaldvanRiel


Overigens bleek tijdens de verkiezingsprocedure dat bij een gelijk aantal stemmen op twee kandidaten, het lot beslist wie zitting mag nemen in het algemeen bestuur. Zo is bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Commissieleden 2017
De Financiële Advies Commissie zal in 2017 weer bestaan uit Sara Eckhardt, Dick Jansen en Huub Schouenberg.
De vertrouwenscommissie bestaat uit de leden: Henk Feijes, Martin Huijsman en Jaap van der Laan. Plaatsvervangende leden: Hans van Rooijen, Frits Steinhorst en Jos Ubachs
De begeleidingscommissie bestaat uit de leden: Hans van Ginneken, Martin Huijsman en Peter Weiler. Plaatsvervangend lid: Hans Dijkers.

50 jaar lid
Generaal-majoor b.d. Jan Bruurmijn, inmiddels jarenlang lid van het afdelingsbestuur Volkel/De Peel, ontving uit handen van voorzitter Jean Debie het insigne voor 50 jaar trouw lidmaatschap. Dank voor uw trouwe steun!

J.G. (Hans) van Rooijen Lid van verdienste

161125 97eAV FotoMaljers Hans van Rooijen

De 97e Algemene Vergadering heeft Hans van Rooijen (links op de foto) benoemd tot drager van het Teken van Verdienste. Hans van Rooijen zet zich al zo’n 20 jaar in voor de Belastingservice van de VBM. Tijdens de invulperiode (medio februari tot medio april) is hij doorgaans de hele dag te vinden op het kantoor in Den Helder. Mede door zijn inzet is de Belastingservice van de VBM een goed draaiende, professionele en door de leden zeer gewaardeerde service van de bond. Hans van Rooijen legt ook regelmatig huisbezoeken af om de leden te helpen met het doen van belastingaangiftes. Hans van Rooijen was begin 2016, na het overlijden van Fons Kraaikamp, een grote steun en toeverlaat voor het bestuur en voor de secretaris/penningmeester in het bijzonder. Dankzij zijn belangeloze inzet, gedrevenheid en kennis is de belasting-invulperiode 2016, ondanks het verlies en gemis van Fons Kraaikamp als hoofd belastingzaken, goed en met voor de leden zo min mogelijk hinder verlopen.

Getagged onder av    algemeen bestuur   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden