• Belastingservice VBM
  • image

Actie en in gesprek blijven

dinsdag, 27 november 2018 14:23
Actie en in gesprek blijven

Tijdens de 101e Algemene Vergadering van de VBM, op 23 november in de Du Moulinkazerne in Soesterberg, staat het onderwerp arbeidsvoorwaarden prominent op de agenda en wordt onder meer de actiebereidheid van het defensiepersoneel besproken.

 

De afdeling Den Helder weet op 23 november de huidige problematiek van het arbeidsvoorwaardenoverleg in een paar zinnen scherp neer te zetten. “Het was prima om het onderhandelingsresultaat neutraal voor te leggen aan de leden. Maar het aantal uitgebrachte stemmen was teleurstellend. Het vertrouwen is weg. Dat blijkt ook uit de uitstroom. En dat is verontrustend. Doen we daar als bond genoeg aan?”

VBM-voorzitter Jean Debie geeft in een reactie aan dat het hem duidelijk is waar het defensiepersoneel teleurgesteld over is. De VBM werkt dagelijks aan verbeteringen. Vaak liggen die in het Haagse, maar niet altijd. Het is frustrerend om telkens te moeten merken dat de organisatie (te) veel laat liggen. “Ik ben regelmatig op de werkvloer en dan hoor ik het ene na het andere verhaal Neem bijvoorbeeld de toelage voor het onderhoudspersoneel dat aan de onderzeeboten werkt. Waarom pakt de commandant der Zeemacht dit niet op?” Er zijn meer voorbeelden.

Debie noemt de rechtsongelijkheid bij bevorderingen en in de loopbaanondersteuning. Er zijn grote tekorten binnen bepaalde groepen, zoals bij geneeskundig (militair) personeel. Debie: “De salarissen moeten concurrerend worden. Defensie moet bereid zijn tot omdenken. Waarom organiseer je een behoudpremie voor een (te) beperkte groep zoals de commandant van de landstrijdkrachten wil? Dan bouw je de frustratie in. En terwijl je ziet dat iedereen zijn kansen pakt in een ruime arbeidsmarkt, praat de staatssecretaris niet over de arbeidsvoorwaarden tijdens het Kamerdebat over de begroting 2019. Dat is teleurstellend.”

Erkent de top het wantrouwen? Debie: “Volgens mij wel. Als ik met de bewindspersonen spreek, blijkt duidelijk dat zij daar beeld bij hebben. Zij moeten daar eindelijk iets aan doen! Dus we moeten druk blijven uitoefenen.”

Als ‘drukmiddel’ gebruiken de bonden op dit moment het (gedeeltelijk) opschorten van het overleg. Debie ziet de nadelen daarvan. Van de andere kant, er heerst ook een reorganisatiemoeheid. Een andere structuur is zelden de oplossing van het probleem. Defensiemedewerkers zitten te wachten op regie uit de top, het benoemen en aanpakken van problemen, startend met de kleine dagelijks irritaties, de bereidheid om iets niet te doen als het niet kan. Actievoeren doe je niet zomaar als militair, weet Debie. Een militair afdelingsbestuurslid bevestigt: “Je staat er als sergeant gekleurd op als je gaat actievoeren”. Debie: “Ik blijf bij wat ik eerder zei: de defensietop moet nu echt prioriteiten stellen. En wij als bonden moeten, zoals we nu ook al doen, het land in om met de mensen in gesprek te blijven.”

Voor het eerst sinds lange tijd kwam de afdeling Curaçao met een beschouwing. Met de nodige zelfspot (zon, zee, zaligheid) werd een uiterst serieuze bijdrage geleverd aan het rechtzetten van een beeld dat velen (kunnen) hebben. Prominent kwamen een tweetal punten naar voren. In de eerste plaats dat de lijst van wensen, eisen en opdrachten groeit en groeit, maar dat de personele middelen daarmee absoluut niet gelijk op lopen. In de tweede plaats werd ragfijn verteld hoe de medewerkers die zich tomeloos hebben ingezet toen Irma voorbijkwam de waardering daarvoor tot op heden hebben ervaren. Volstrekt onvoldoende. Onbegrip dat de defensietop dit in Nederland niet ziet en voelt.

Contributie 2019
De Algemene Vergadering heeft op 23 november de begroting 2019 goedgekeurd. De contributie voor 2019 voor leden van de VBM is als volgt vastgesteld:
- Actief dienende leden jonger dan 23 jaar: € 9,41 (2018: € 9,23)
- Actief dienende leden van 23 jaar en ouder € 10,08 (2018: € 9,89)
- Post-actieve leden € 6,83 (2018: € 6,70)

Bestuurszaken
Bij de mededelingen heeft secretaris-penningmeester Jacqueline de Werker-Bekx de Algemene Vergadering op de hoogte gebracht van de eerste stappen die zijn ondernomen om het dagelijks bestuur van de VBM te versterken. Dit is een wens van de Algemene Vergadering.
Ter ontlasting van de vice-voorzitter Jacques van Hulsen gaat één van de juristen, Hanneke Nummerdor-Buijs, deel uitmaken van de overlegwerkgroep Postactieven. Ronald van Riel gaat de VBM vertegenwoordigen bij het overleg over reorganisaties. Daarmee wordt Louis Schipper ontlast die volgend jaar rustig gaat afbouwen tot het bereiken van zijn AOW-leeftijd.
De Algemene Vergadering heeft bij acclamatie ingestemd met de verlenging van de bestuurstermijn (met 4 jaar) van voorzitter Jean Debie.
Ook stemde de vergadering in met de herbenoeming van Richard Herben en Stephan van Twuijver voor 4 jaar als lid van het Algemeen Bestuur.

Afdeling Doorn afzwezig
Grote afwezige bij de 101e Algemene Vergadering was de afdeling Doorn. Tijdens de afdelingsvergadering heeft het bestuur van deze afdeling de vergaderstukken niet besproken. In dat geval heeft een afdeling geen stemrecht in de Algemene Vergadering. Lid van verdienste Mees Bax, zelf jarenlang bestuurder in deze afdeling heeft daarover op 23 november zijn grote teleurstelling uitgesproken.

Begeleidingscommissie
Tijdens de 101e Algemene Vergadering is - conform het rooster van aftreden – de heer P.J. Weiler als lid van de begeleidingscommissie afgetreden. H. van de Beek volgt hem op. De commissie bestaat nu uit de heren H. van de Beek, A.H.M. van Ginneken en H. Dijkers. Als plaatsvervangend lid is benoemd mevrouw H.P. Bal-Stofregen.

Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie bestaat in 2019 uit de leden: A.H.M. van Ginneken, M.J. Schuitemaker en F.C. van Veen. Plaatsvervangend leden: J.A.M. Poorthuis, M.H. Maassen en J.J. Ubachs.

Financiële Adviescommissie
De Financiële Adviescommissie (FAC) bestaat in 2019 uit mevrouw S. Eckhardt en de heren T.I.J. Jansen en H.J.M. Schouenberg.

Wijziging Huishoudelijk Reglement
De Algemene Vergadering heeft op 23 november 2018 ingestemd met het wijzigen van artikel 53 van het Huishoudelijk Reglement van de VBM. Dit artikel bepaalt onder meer dat de bewaartermijn van de (elektronische) stemkaart en bestanden wordt gesteld op één jaar, waarna vernietiging zal plaatsvinden. In het artikel is niet opgenomen op welk moment de bewaartermijn van één jaar ingaat. Door de wijziging van artikel 53 is nu vastgelegd dat de bewaartermijn ingaat één jaar na de officiële bekendmaking van de uitslag van het referendum, waarna vernietiging zal plaatsvinden.

Beleidsplan
De Algemene Vergadering heeft op 23 november 2018 het concept Beleidsplan 2019 – 2023 vastgesteld. Op basis hiervan stelt het Algemeen Bestuur een Beleidsprogramma vast voor het komende jaar (in dit geval 2019). Voorzitter Jean Debie heeft de aanwezigen opgeroepen om actief bij te blijven dragen aan de inhoud en de opstelling van het Beleidsplan. Hebt u belangstelling voor de tekst van het Beleidsplan? Die kunt u opvragen door een e-mail te zenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Getagged onder Algemene vergadering    arbeidsvoorwaarden    vertrouwen   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden