AV 103: grote zorgen over toekomst

woensdag, 04 december 2019 12:19
AV 103: grote zorgen over toekomst

De VBM heeft tijdens de 103e Algemene Vergadering, gehouden op 29 november 2019 op de Oranjekazerne te Schaarsbergen, drie nieuwe bestuursleden gekozen. Arjan Princée, Freddy de Haan en Chiem van Beljouw komen het Algemeen Bestuur (AB) versterken. Erik Westermeijer, Renger Idema en Kees Jansen werden herkozen in het AB. Ook vicevoorzitter Jacques van Hulsen werd herkozen. De discussie ging voornamelijk over pensioenen. De dreigende kortingen, de rekenrente en een dreigende (forse) premieverhoging.

Dennis Warnars, voorzitter van de afdeling Den Helder, drong aan op actie: "Gepensioneerden hebben al een indexatieachterstand. Nu ziet het ernaar uit dat er kortingen gaan volgen als gevolg van door de politiek opgelegde regels. Hier móet wat aan gedaan worden. Zoals de gepensioneerden de actief dienenden hebben gesteund bij de totstandkoming van het arbeidsvoorwaardenakkoord, zo zullen actief dienenden de gepensioneerden moeten steunen om te voorkomen dat pensioenen gekort gaan worden."

Voorzitter Jean Debie stelt dat de pensioenproblematiek niet alleen gepensioneerden raakt, maar iedereen. "Actief dienenden, gepensioneerden, burgers en militairen: iedereen heeft een indexatieachterstand en die is al opgelopen tot 19,1%. Dit geldt niet alleen voor Defensie, maar voor de hele samenleving. De VBM heeft, samen met andere bonden, er bij minister Koolmees op aangedrongen om pensioenkortingen te voorkomen. Ik ben blij dat deze minister daarna inderdaad een maatregel heeft genomen om, in elk geval de directe dreiging van kortingen in 2020 te verkleinen."

Ongerust
De voorzitter is echter allerminst gerust over de toekomst: "De Nederlandsche Bank (DNB) heeft afgekondigd dat de discontovoet verlaagd wordt tot maximaal 2,4%. ABP hanteert nu 2,8 %. Dit heeft grote gevolgen voor de premie die werkenden betalen, bij alle fondsen. De werkgevers zullen in plaats van hogere premies te betalen, de opbouwpercentages willen verlagen. Maar dan bouw je als werknemer te weinig pensioen op. Deze discussies gaan we volgend jaar krijgen. Jacques van Hulsen zal die discussie namens het Ambtenarencentrum gaan voeren in de Pensioenkamer. We komen in een moeilijk parket; in december gaan we onze strategie ontwikkelen.”

Het ABP zal samen met andere pensioenfondsen een aantal varianten opstellen en deze aan minister Koolmees voorleggen. In die varianten wordt gekeken naar de rekenrente en hoe je rendement kunt verwerken in wetgeving. 

Namens het ABP was André van Vliet aanwezig bij de Algemene Vergadering. André van Vliet is risicodeskundige en zit namens het Ambtenarencentrum in het bestuur van het ABP.

Hij schetste de beperkte mogelijkheden van het ABP: “De Tweede Kamer heeft in 2007 de Pensioenwet vastgesteld en daarin staat dat we moeten rekenen met de risicovrije rente. Europa dwingt ons daar dus niet toe; van Europa mag je ook met het verwachte rendement rekenen. Nederland is wat dat betreft het braafste jongetje van de klas.” 

En wat is de rol van DNB? Van Vliet: “DNB ziet er alleen maar op toe dat de Pensioenwet wordt uitgevoerd.”

De invloed van de Europese Centrale Bank (ECB) kent Van Vliet uiteraard ook. Beleid van de ECB heeft een dempend effect op de rente van (naar verluidt) ongeveer 1,6%. Van Vliet: 

“Maar daar valt niet veel tegen te doen. De marktrente is nu eenmaal de marktrente. Daar heb ik nu eenmaal mee te maken, ook als ik hem niet eerlijk vind.

Het hele stelsel dat we hebben, werkt eigenlijk niet meer. Maar de oplossing is niet om alleen aan de knop van de rekenrente te draaien. Er moet meer gebeuren. Het kernprobleem is dat we met een heel grote zekerheid iets willen beloven. Door die beloofde zekerheid hebben we enorme buffers nodig en daardoor kunnen we geld nu niet uitkeren.

Als je naar pensioen kijkt is het eigenlijk heel simpel: de uitkeringen zijn premie plus beleggingsrendement. De afgelopen jaren hebben we gemiddeld 7% gehaald. Dat rendement verwachten we in de toekomst niet te kunnen halen. Er zit immers een structurele daling in de rente. Dat heeft te maken met de bevolkingssamenstelling, met het spaaroverschot en nog een aantal andere zaken. Maar we geloven wél dat we langjarig een rendement van gemiddeld 4% kunnen maken. Met elkaar pensioen opbouwen heeft nog steeds zin. Het levert veel meer op dan bij een verzekeraar. 

Bij een nieuw pensioencontract moeten we wel afspraken maken over wat je doet met gemiste indexaties. We gaan in elk geval niet meer doen alsof we zekerheid kunnen bieden, die er niet is. En daar gaan we dus ook niet meer allemaal buffers voor opbouwen. Waarschijnlijker is een stelsel waarbij je in geval van goede rendementen een soort winstdeling uitkeert.” 


Enkele nieuwe gezichten

De nieuwe coördinator Ledenservice, Bob van Beek, werd voorgesteld aan de AV. De VBM zoekt overigens nog enthousiaste mensen voor de Ledenservice in de regio’s Assen, Breda en Apeldoorn.

Ook werden vier nieuwe afdelingsbestuurders verwelkomd: Bert Klink (Twente/Eibergen), Jan Dorresteijn (Valkenburg), Glen Steins (Apeldoorn) en Peter de Laat (Amsterdam).

Tijdens de AV werd ook stilgestaan bij het afscheid van diverse krachten.

Dick Krul is na vele jaren gestopt als bestuurder (voorzitter) van de Afdeling Limburg. 

Ook voor twee medewerkers was dit de laatste AV als medewerker. Henri Lansink, die sinds 1993 werkt voor VBM, werd hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet. Henri Lansink blijft betrokken bij de VBM: hij gaat zich inzetten voor de Belastingservice.

Ook Mario van der Linden bereikt zeer binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd. Hij werd bedankt voor zijn tomeloze inzet voor de Ledenservice. Ook Mario neemt geen afscheid van de VBM, want hij treedt (weer) toe tot het bestuur van de Afdeling Rotterdam. De oud-marinier wenste iedereen toepasselijk verbondenheid, kracht en toewijding toe. 

Roel Frencken nam afscheid als Algemeen Bestuurslid. Hij werd door voorzitter Jean Debie bedankt en geroemd voor zijn inzet en collegialiteit.


Financiële situatie

De Algemene Vergadering heeft de contributie voor 2020 vastgesteld op € 9,68 voor leden jonger dan 23 jaar; € 10,37 voor leden van 23 jaar en ouder en € 7,02 voor postactieve leden. De Begroting voor 2020 is goedgekeurd. Secretaris/penningmeester Jacqueline de Werker kon verder nog meedelen dat de beleggingsportefeuille van de VBM weer in de plus staat. Dit geld is belegd om te voorkomen dat het staat te verdampen op een spaarrekening.


Overige benoemingen

De Financiële Adviescommissie bestaat uit:

Sara Eckhardt, Huub Schouenberg en Dick Jansen

De Vertrouwenscommissie bestaat uit:

Hans Poorthuis, Jos Ubachs, Martin Huijsman

De Begeleidingscommissie bestaat uit:

Helen Bal-Stofregen, Hans Dijkers en Henk van de Beek

Getagged onder vergadering    Algemene vergadering    VBM    pensioen    pensioenregelingen    pensioenverlaging   

1 Reactie

 • Reactielink Beer van Huet donderdag, 05 december 2019 18:08 Geplaatst door Beer van Huet

  Prima nieuws dat nu eens eindelijk over de rekenrente wordt gesproken.
  Die 4% waarover Hr. van Vliet het over heeft, was dat ook niet de historische voet die het ABP hanteerde voordat de regering ingreep.
  We moeten dus met zijn allen constateren dat de hele wetswijziging in feite pensioen technisch niet nodig is geweest. Met dit verschil dat de overheid nu (weer) aan alle knoppen van het ABP draait en hier al gigantische bedragen aan heeft verdiend. Zij heeft immers de leeftijd verhoogd, de opbouw verminderd en de premies (voornamelijk voor de overheid) verlaagd. En door het toezicht van DNB vanwege het herstelplan wordt de rekenrente niet meer door het ABP vastgesteld en moet het beleggingsbeleid worden goedgekeurd. In feite is het ABP een uitkeringsloket geworden.
  Risicovrije rente heeft niets met pensioenen te maken en is een zuiver politieke overweging geweest. Pensioenfondsen sparen niet maar doen in beleggingen en daarom is het markt rendement van doorslaggevend belang.
  Een paar belangrijke punten.
  De rekenrente moet opgehangen worden aan die van de EIOPA en IORP II net zoals alle andere EU landen. Verder MOET het verschil tussen rente van verzekeraars en pensioenfondsen worden opgeheven.De Nederlandse verzekeraars hebben onlangs hun rekenrente verlaagd naar 3,65% en staan ook onder toezicht van DNB. Dit onderscheid kan echt niet, VBM. Wat Koolmees doet is in strijd met de pensioenwet.
  Bij de onderhandelingen over de toekomst praat er niemand over het feit dat de gezamenlijke pensioenfondsen in de loop der jaren een vermogen hebben opgebouwd van meer dan 1500 miljard Euro. Dit is ons geld. Hoezo, geen buffer?
  Als je je realiseert dat de jaarlijkse premies vrijwel overeenkomen met de uitkeringen, ook in de toekomst, en als we de kosten erbij betrekken, het ABP nog ieder jaar een rendementsoverschot heeft van vele tientallen miljarden Euro's, waar blijft dat geld dan?
  Dat zit in het vermogen. Dit vermogen bestaat uit ons uitgesteld loon uit heden en verleden, dat door het ABP voor ons is belegd.
  Niet voor de overheid en niet voor maatschappelijke doelen.
  Het ABP gaat binnenkort 58, ja 58 miljard Euro beleggen in het klimaatbeleid. Want innovatief, duurzaam en groen. Wat ze er niet bij zeggen, en iedereen weet, is dat zonnepanelen en windmolens de komende decennia alleen draaien op subsidies.
  Dat zijn dus verkapte investeringen in politieke wenslijstjes met weinig of geen rendement.
  Gelooft u in toeval?
  Ed Nijpels, ex voorzitter ABP is voorzitter van de klimaat beraad
  Gerard van Olphen van het APG , die voor het ABP beleggingen pleegt, is ook voorzitter van de taakgroep Financiering van het Klimaatberaad. Hij moet dus o.a. de financiering van subsidies van de windmolenparken gaan bedenken.
  Mervr. Wortmann is weer een hele goede bekende van Dijsselbloem, Vice Chairman of the Supervisory Board of AEGON NV, een verzekeraar notabene, Zij is verder lid van de EU commissie kapitaalmarkt. Het is niet moeilijk om haar hand te ontwaren in de aanbeveling om een Europese markt op te tuigen voor kapitaal gedekte pensioenproducten.
  Ons wordt wijsgemaakt dat niemand in de toekomst kan kijken. Een pensioenfonds is juist opgericht om in de toekomst te kijken. Zij heeft daar alle mogelijkheden en middelen voor meegekregen.
  Hoe zout willen wij het hebben?

  Rapporteren
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden