Op pagina 21 van de Trivizier van mei 2024 leest u: 

Het feit dat in de flexibele regeling sprake is van één beleggingsmix, wil niet zeggen dat geen rekening met de leeftijd van de deelnemer wordt gehouden.

Zoals u uit de context waarschijnlijk al heeft begrepen, wordt hier niet de flexibele regeling maar de solidaire regeling bedoeld. Onze excuses voor deze onnauwkeurigheid. 

Tags