Afdelingen

Afdelingen zijn in het leven geroepen om de vereniging bestuurbaar te houden. Het is onmogelijk om vanuit een centraal bestuursorgaan alle bestuurlijke activiteiten te organiseren, zoals het houden van vergaderingen om de leden de vereiste invloed te geven. Om die reden is de vereniging ingedeeld in regionale afdelingen, elk met een eigen bestuur, het afdelingsbestuur. Dit bestuur verzorgt de vergaderingen van de afdelingen en draagt er zorg voor dat vanuit zijn afdeling een vertegenwoordiging voor de AV wordt gekozen.

De afdelingsbesturen organiseren twee maal per jaar een eigen algemene vergadering waar de afdelingsstandpunten voor de 'grote' AV worden bepaald en waar de AV-vertegenwoordigers worden gekozen.