Iedereen die voor de Nederlandse krijgsmacht heeft gewerkt en Defensie verlaat, is postactief. Als postactief defensiemedewerker heeft u zich ingezet voor (inter)nationale vrede en veiligheid - op directe dan wel op indirecte wijze. De VBM erkent en waardeert uw inzet en wij juichen het toenemende maatschappelijke respect voor postactieven daarom ook van harte toe. Zonder bevlogen personeel immers géén krijgsmacht.

Als postactieve defensiemedewerker bent u gebaat bij een goede vakbond. Denk bijvoorbeeld aan uw pensioen - als vakbond maken wij ons op diverse fronten hard voor een fatsoenlijk pensioen voor (oud-)defensiepersoneel. Het pensioendossier zien wij daarom ook als één van onze belangrijkste pijlers: na een werkzaam leven verdient iedere medewerker van de publieke sector (waar Defensie ook onder valt) een respectabele pensioenuitkering waar hij/zij hard voor gewerkt heeft en dus eenvoudigweg recht op heeft!

De VBM komt op voor postactieven

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) is de grootste vakbond voor (oud-)defensiepersoneel in Nederland. De VBM zet zich in voor uw belangen. Dat doen we onder meer door direct met de minister van Defensie, en zijn/haar vertegenwoordigers, te praten en te onderhandelen. Daarnaast zetten wij ons onder andere in voor individuele belangenbehartiging.

Individuele belangen

De VBM heeft een professionele werk- en ondersteuningsorganisatie waardoor wij leden maximaal kunnen bijstaan en adviseren. De VBM heeft voor de individuele belangenbehartiging (IBB) onder meer een juridische afdeling. Deze juridische afdeling bestaat uit een helpdesk en meerdere juristen en juridische adviseurs. Via websites en bladen informeren we onze leden over wat de bond onderneemt en wat de inzet van onze bond is. Hierdoor blijven onze leden goed geïnformeerd en is ook inspraak in bepaalde zaken beslist mogelijk.

Het lidmaatschap van de VBM is niet gratis, maar u krijgt er véél voor terug:

  • Professionele Helpdesk
  • Juridische bijstand
  • Collectieve ongevallenverzekering
  • Letselschade-advocaat (ook in de burgermaatschappij)
  • Diverse collectiviteitskortingen
  • Het vakbondsblad Trivizier
  • Verzorgen van uw belastingaangifte (gratis)
  • De Personeelsvoordeelwinkel (vol korting op A-merken)
  • En nog veel meer...

 Meld u vandaag nog aan, want een sterke vakbond is in het belang van al het (oud-)defensiepersoneel!

 Lid worden kan hier.