Defensiemedewerkers, gewezen defensiemedewerkers en hun nagelaten betrekkingen kunnen lid worden van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM.

Lid worden

Dat kan door het AANMELDFORMULIER in te vullen, een brief te sturen aan het algemeen bestuur of u opgeven bij onze Ledenservice medewerkers, die u regelmatig op de werkplek aantreft. Aan het lidmaatschap is een aantal rechten en plichten verbonden.