De VBM is de grootste vakbond voor defensiepersoneel van Nederland. De VBM zet zich al ruim honderd jaar met hart en ziel in voor de belangen van haar leden. Dat doen we bijvoorbeeld door overleg te voeren met de minister van Defensie, door jouw rechtspositie te beschermen en door inspraak binnen de defensieorganisatie te waarborgen. Als defensiemedewerker heb jij op vele fronten voordeel van het lidmaatschap van onze bond. Meld je vandaag nog aan, want een sterke vakbond is in het belang van ál het defensiepersoneel!