Bij de krijgsmacht zijn bijna 20.000* burgermedewerkers werkzaam (*Personeelsmonitor Defensie, juli 2020). Burgermedewerkers werken vanuit hun eigen vakgebied mee aan vrede en veiligheid en zijn daarom onmisbaar voor de organisatie. Burgerpersoneel vervult een keur aan functies binnen de krijgsmacht, van administratief, medisch en logitiek tot ICT, inkoop en facilitair.

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) is de grootste vakbond voor defensiepersoneel in Nederland. De VBM komt op voor de belangen van de defensieburgermedewerker. Dat doen we door direct met de minister van Defensie te praten en te onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden (zoals het salaris, loongebouw en loonontwikkelingen), pensioenen, toelagen, vergoedingen, uitkeringen en loopbaanmogelijkheden voor defensiepersoneel. Maar wij zetten ons ook in om (afdelings)reorganisaties in goede banen te leiden en om een sterke rechtspositie van de burgermedewerker te garanderen.

Naast het overleg met de minister van Defensie (en de vertegenwoordigers daarvan, zoals de Hoofddirecteur Personeel (HDP) en de personeelsvertegenwoordigers van de verschillende defensieonderdelen), zetten wij ons ook in voor individuele belangenbehartiging en ondersteuning medezeggenschap. 

Individuele belangenbehartiging

Alle medewerkers van Defensie kunnen een beroep doen op hun rechtspositie. Dat varieert van verlofaanvragen en functietoewijzingen tot het al dan niet toekennen van een ‘verklaring van geen bezwaar’, promoties en opleidingsbudgetten. Alle individuele belangen die betrekking hebben op de relatie tussen onze leden (defensiepersoneel) en het ministerie van Defensie, kan de bond behartigen.

De VBM heeft een professionele werk- en ondersteuningsorganisatie waardoor wij onze leden maximaal kunnen bijstaan en adviseren. De VBM heeft voor de individuele belangenbehartiging (IBB) een ervaren, klantgerichte juridische afdeling paraat. Deze juridische afdeling bestaat uit een allround Helpdesk en een team van juristen en juridische adviseurs.

Onze juridische afdeling kan jou helpen als er een probleem ontstaat tussen jou en Defensie. Als lid van de VBM staan onze juristen altijd voor je klaar. Wij zijn, in tegenstelling tot een rechtsbijstandverzekering, gespecialiseerd in militair ambtenarenrecht. Onze juristen helpen jaarlijks met veel succes defensieburgermedewerkers met uiteenlopende problematiek.

Medezeggenschap

Het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap is een belangrijke vraagbaak en toeverlaat voor medezeggenschappers binnen Defensie. Het bureau verzorgt onder meer praktijkgerichte en korte maatwerkopleidingen (modules), zoals de modules reorganisaties en medezeggenschap, arbeidstijdenwet en medezeggenschap en arbowet en medezeggenschap.

Het lidmaatschap van de VBM is niet gratis, maar je krijgt er véél voor terug:

  • Professionele Helpdesk
  • Juridische bijstand
  • Collectieve ongevallenverzekering
  • Letselschade-advocaat (ook in de burgermaatschappij)
  • Diverse collectiviteitskortingen
  • Het vakbondsblad Trivizier
  • Verzorgen van jouw belastingaangifte (gratis)
  • De Personeelsvoordeelwinkel (vol korting op A-merken)
  • En nog veel meer...

 Meld je vandaag nog aan, want een sterke vakbond is in het belang van al het defensiepersoneel!

 Lid worden kan hier.