Als beroepsmilitair vervul je een essentiële taak binnen Defensie. Het militaire beroep is echter niet geheel risicovrij. Daarom is het belangrijk dat je bij problemen kunt terugvallen op een professionele vakbond.

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) is de grootste en meest toegankelijke bond voor defensiemedewerkers. Voor jonge militairen is de defensievakbond BBTV opgericht die, net als de Vakbond Nederlandse Reservisten (VNR), is aangesloten bij de VBM zodat alle belangen centraal worden behartigd. Gezamenlijk vormen zij één krachtige bond, die zich al meer dan honderd jaar met hart en ziel inzet voor zijn bijna 20.000 leden.

De VBM kan jou helpen als er een probleem ontstaat tussen jou en Defensie. Als lid van de VBM staan onze juristen altijd voor je klaar. Wij zijn, in tegenstelling tot een rechtsbijstandverzekering, gespecialiseerd in militair ambtenarenrecht. Onze juristen helpen jaarlijks met veel succes militairen en defensieburgerpersoneel met uiteenlopende problematiek. De vakbond is er daarnaast ook voor collectieve belangen: wij onderhandelen onder meer over belangrijke arbeidsvoorwaarden zoals je salaris, toelagen en verlof.

De VBM komt op voor de beroepsmilitair

Als militair ben je gebaat bij een goede vakbond. De VBM komt op voor jouw belangen. Dat doen we door direct met de minister van Defensie te praten en te onderhandelen over o.a. arbeidsvoorwaarden (zoals het salaris, loongebouw en loonontwikkelingen), pensioenen, toelagen, vergoedingen, uitkeringen (FLO, UGM, Wachtgeld) enzovoorts; loopbaanmogelijkheden voor (vertrekkend) defensiepersoneel; maatregelen bij reorganisaties (opvang en begeleiding van overtollig personeel); jouw rechtspositie (bij uitzendingen bijvoorbeeld, maar ook bij leeftijdsontslag, scholing e.d.). 

Naast het overleg met de minister van Defensie (en de vertegenwoordigers daarvan, zoals de Hoofddirecteur Personeel (HDP) en de personeelsvertegenwoordigers van de verschillende defensieonderdelen) en individuele belangenbehartiging, zetten wij ons in voor de ondersteuning van de medezeggenschap op jouw kazerne (en op alle andere defensielocaties).

Het lidmaatschap van de VBM is niet gratis, maar je krijgt er véél voor terug:

  • Professionele Helpdesk
  • Juridische bijstand
  • Collectieve ongevallenverzekering
  • Letselschade-advocaat (ook in de burgermaatschappij)
  • Diverse collectiviteitskortingen
  • Het vakbondsblad Trivizier
  • Verzorgen van jouw belastingaangifte (gratis)
  • De Personeelsvoordeelwinkel (vol hoge kortingen op A-merken)
  • En nog veel meer...

 Meld je vandaag nog aan, want een sterke vakbond is in het belang van ál het defensiepersoneel!

 Lid worden kan hier.