“Vanwege het grote belang van een sterke NAVO en een sterk defensieapparaat gaat het kabinet door met de voorgenomen extra investeringen in de krijgsmacht. Onze steun en dank gaan uit naar onze militairen die wereldwijd werken aan vrede en veiligheid.” Dat zei koning Willem-Alexander in zijn Troonrede, uitgesproken op dinsdag 19 september 2023 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Militair ceremonieel tijdens Prinsjesdag 2023.

“Het brute geweld van Rusland tegen het Oekraïense volk in de illegale aanvalsoorlog tegen een soeverein buurland laat zien dat verworvenheden die voor ons decennialang zeker leken, dat niet zijn”, sprak de Koning.”Aan de oostgrens van Europa woedt een strijd om fundamentele democratische en rechtsstatelijke waarden. Deze strijd raakt ook onze eigen veiligheid en toekomst.”

De demissionaire status van het kabinet betekent onvermijdelijk terughoudendheid in het doen van nieuwe voorstellen. Desalniettemin kon de Koning in zijn Troonrede een aantal koopkrachtmaatregelen noemen. Deze maatregelen behelzen een bedrag van ongeveer 2 miljard euro en dienen vooral om armoede tegen te gaan.

“Om te voorkomen dat gezinnen met de laagste inkomens in 2024 achterblijven in koopkracht, gaat de huurtoeslag omhoog”, aldus de Koning. “Om kinderarmoede tegen te gaan wordt het kindgebonden budget verhoogd. Ook wordt het Noodfonds Energie verlengd, zodat mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen een vangnet hebben. Daarnaast wordt volgend jaar de arbeidskorting verhoogd, zodat werken meer loont.”

Ontwikkelingen koopkracht

Uit de Miljoenennota 2024 blijkt, zoals eerder al was uitgelekt, dat de koopkracht in 2024 stijgt met gemiddeld 1,8%. De meeste inkomensgroepen gaan erop vooruit. Dat geldt het meest voor gezinnen met kinderen (circa 2,4%). Hogere inkomens gaan meer inkomstenbelasting betalen. De accijns op tabak en alcohol gaan omhoog, evenals die op brandstof, al verwacht men over dit onderwerp nog een politieke strijd. Verkeersboetes gaan met 10% omhoog.

Tags