De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM laat met veel genoegen weten dat de volgende leden op dinsdag 26 april 2022 een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen:

 - LTZ 1 (SD) H.J.H. Goetzee, Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden 

 - AOOTD P. Jongejan, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

 - H.R. Luttikhuis, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De VBM feliciteert de gedecoreerden van harte met hun Koninklijke Onderscheiding!

 


Ook een KO ontvangen?
De ervaring leert dat er elk jaar VBM-leden zijn die vanuit andere ministeries dan het ministerie van Defensie, of vanuit een andere organisatie voorgedragen zijn. 
Heeft u eveneens een KO ontvangen en bent u lid van de VBM? Laat dit dan weten via redactie@mijnvbm.nl of bel met de VBM (070 3155111) en vraag naar de secretaris-penningmeester, mevrouw Jacqueline de Werker-Bekx.

Tags