In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021/2023 hebben Defensie en de bonden afspraken gemaakt over de introductie van een RVU-regeling en de aanpassing van de FLO-regeling. Beide regelingen zien op het (onder voorwaarden) mogelijk maken van een eerder leeftijdsontslag van burgerpersoneel bij Defensie.

De discussie over langer doorwerken heeft recentelijk een extra dimensie gekregen door een aantal rechterlijke uitspraken.

Defensie en de bonden hebben halverwege 2023 overeenstemming bereikt over de introductie van een RVU-ontslag. Die mogelijkheid maakt inmiddels deel uit van de rechtspositie. De aanpassing van de regeling bij functioneel leeftijdsontslag (FLO-ontslag) heeft nog niet de eindstreep gehaald. In elk geval nog niet in volle omvang: de verruiming van de mogelijkheid om langer dan de oude ontslagdatum door te werken, is wel geregeld. Een andere discussie loopt echter nog. Die gaat over de systematiek van bepaling van de uitkering.

De medewerker die van de regeling gebruik wil maken, moet een groot deel van de financiering zelf ophoesten. Defensie en de centrales (de bonden) hebben gesproken over een manier om de medewerker op dit punt tegemoet te komen.
De medewerker draagt op dit moment bij aan de financiering, door een deel van zijn ouderdomspensioen in te zetten. Op zich was dit altijd al zo, maar door de verschuiving van de AOW- en pensioenleeftijd is dat deel steeds omvangrijker geworden.

Hoe lang verwachten wij nog nodig te hebben om dit op te lossen? Wij hopen de discussie ruim voor het einde van het jaar te kunnen afronden. Dat geldt ook voor de vraag of medewerkers die dat willen, nog langer mogen doorwerken dan in het arbeidsvoorwaardenakkoord is overeengekomen. Deze discussie heeft recentelijk een extra dimensie gekregen door een aantal rechterlijke uitspraken.

Wilt u zo veel mogelijk zekerheid hebben dat u onder de gewijzigde regelingen komt te vallen? Tot het moment van afronding van deze discussie, zou ons advies dan luiden: maak gebruik van de bestaande mogelijkheden om door te werken.