De Algemene Vergadering zal op 25 november 2022 twee kandidaten kiezen voor het Algemeen Bestuur. Voor die twee plaatsen zijn zowel Richard Herben als Stephan van Twuijver herkiesbaar. Maar wellicht zijn er meer (bij voorkeur actief dienende) collega’s, militair of burger, die zich verkiesbaar willen stellen.

De VBM nodigt daarom enthousiaste leden die zich willen inzetten voor het defensiepersoneel uit om zich verkiesbaar te stellen. Vereisten zijn een grote betrokkenheid bij het personeelsbeleid van Defensie; een actieve opstelling en voldoende tijd om aan de bestuursfunctie inhoud te geven.

Een ruime blik en grondige kennis van de werkvloer zijn ook belangrijk.

Interesse? Neem vóór 19 september 2022 contact op met de secretaris/penningmeester Jacqueline de Werker-Bekx. Zij is te bereiken per mail: j.dewerker@mijnvbm.nl of 0703155123 of per post: VBM, t.a.v. J. de Werker, Postbus 93037, 2509 AA Den Haag.

Tags