Eind 2023 hebben de vakbonden en Defensie een Arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten. Dit loopt nog tot eind 2024. De VBM streeft ernaar om voor 1 januari 2025 weer een aansluitend akkoord te tekenen. Tijd voor actie dus.

Foto: MCD/Hilbert Buter

U kunt hierin iets betekenen en ons - en daarmee uzelf - helpen. Het verzoek is of u kunt aangeven welke onderwerpen voor u belangrijk zijn om tijdens de onderhandelingen te bespreken. Onderwerpen waarvan u vindt dat deze een onderdeel moeten gaan vormen van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord.

Als u vóór 15 maart 2024 reageert via CAO2025@mijnvbm.nl, dan kan uw inbreng worden meegewogen als onderdeel van de VBM-inzet.

Zie ook: Deelnemers gezocht voor adviesgroep AVW