De VBM werkt sinds 2022 samen met Quest Advocaten. Leden van de VBM en BBTV kunnen hierdoor tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van een advocaat, indien ze deze nodig hebben. Quest Advocaten is een kantoor met een algemene praktijk, wat betekent dat er verschillende specialismen in één kantoor terug te vinden zijn, zoals het familierecht, arbeidsrecht, auteursrecht, maar ook verbintenissenrecht, huurrecht en ondernemingsrecht.

Quest is een ervaren kantoor als het gaat om rechtsbijstand aan militairen en ambtenaren die ambtshalve of op andere wijze in aanraking komen met het OM (Openbaar Ministerie). Een groot deel van de praktijk is gespecialiseerd in juridische problemen die inherent zijn aan de beroepsuitoefening.

Quest Advocaten is een full service kantoor, dus je kunt over de volle breedte geholpen worden.

Meer informatie: https://questadvocaten.nl/

Neem in voorkomend geval eerst contact op met de VBM.