De VBM is een vakbond voor al het actief dienende en postactieve defensiepersoneel, zowel burger als militair. De VBM is de grootste bond bij Defensie.

Wij behartigen de belangen van onze leden onder andere door direct met de minister van Defensie te praten en te onderhandelen over bijvoorbeeld: arbeidsvoorwaarden, dus salarissen (= loongebouw en loonontwikkelingen), pensioenen, toelagen, vergoedingen, uitkeringen (FLO, UGM, Wachtgeld) enzovoorts; loopbaanmogelijkheden voor defensiepersoneel; maatregelen bij reorganisaties (opvang en begeleiding overtollig personeel); rechtspositie (bijvoorbeeld die bij uitzendingen, maar ook over onderwerpen zoals leeftijdsontslag, scholing). Daarnaast spreken we met Defensie over onderwerpen als arbo en veiligheid. 

Naast het overleg met de minister van Defensie (en de vertegenwoordigers daarvan, zoals de Hoofd Directeur Personeel en de personeelsvertegenwoordigers van de verschillende defensieonderdelen) zijn we bijvoorbeeld ook vertegenwoordigd in het ABP-bestuur, het  Verantwoordingsorgaan en de Pensioenkamer.