Heb jij letselschade geleden als gevolg van een bedrijfsongeval of een verkeersongeval? Dan kan jij als VBM-lid gebruik maken van de diensten van Flyct. Flyct is de grootste speler in de belangenbehartiging van letselschadeslachtoffers. Flyct beschikt over een fijnmazig netwerk van belangenbehartigers. Flyct werkt uitsluitend voor gedupeerden en dus niet voor verzekeraars.

Bij een ongeval op het werk moet een 'proces-verbaal van ongevallen' (PVO) worden opgemaakt.

Wat is de procedure?

Bij een ongeval op het werk moet een 'proces-verbaal van ongevallen' (PVO) worden opgemaakt. Dat proces-verbaal wordt naar het ABP gestuurd. Meestal wordt een ongeval door het ABP aangemerkt als bedrijfsongeval of dienstongeval. Dit is een belangrijke beslissing, waaraan je na ontslag mogelijk rechten kunt ontlenen.

De VBM kan die beslissing van het ABP beoordelen. Ook bekijkt de VBM of Defensie aansprakelijk gesteld kan worden. Zo ja, dan kan de VBM je helpen met deze aansprakelijkstelling. Als aansprakelijkheid door Defensie wordt erkend, zal de VBM je zaak overdragen aan Flyct. Zij zorgen dan voor het verhalen van de schade.

Als je buiten het werk om letselschade oploopt, dan kan je ook terecht bij Flyct. In dat geval kan je direct contact met ze opnemen.