Voor een aantal zaken in het leven heb je een notaris nodig. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis, het vastleggen van een testament, of het sluiten van een samenlevingscontract. Of het afwikkelen van een echtscheiding als je een eigen woning hebt.

De notaris legt afspraken vast in een notariële akte. Een notariële akte is een bindende, rechtsgeldige afspraak op papier. Iedereen moet zich houden aan de afspraken in de akte. De akte biedt dus houvast als er omstandigheden veranderen, of als er een conflict of verschil van mening ontstaat.

De VBM en BBTV werken samen met ‘BolscherBrugDeijl Notarissen’ in Amersfoort. Via deze notaris is het al vele jaren mogelijk een (beperkt) samenlevingscontract af te sluiten.

Maar BolscherBrugDeijl Notarissen biedt VBM- en BBTV-leden nu ook 15 % korting op alle op te maken akten. Dit geldt dus voor hypotheekakten, voor testamenten, een echtscheidingsconvenant of andere notariële akten.

Hoe maak ik gebruik van de 15% korting?

Laat aan BolscherBrugDeijl Notarissen weten dat je lid van de VBM / BBTV en dus gebruik wilt maken van de korting. De notaris controleert bij ons of je inderdaad lid bent.

Let op: de akten moeten wel op het kantoor van BolscherBrugDeijl Notarissen in Amersfoort getekend worden! Let er dus wel op dat extra reiskosten die je daardoor moet maken, niet hoger zijn dan je korting!

E-mail: info@bbdnotarissen.nl