Iedere gehuwde defensiemedewerker, burger of militair, kan in aanmerking komen voor een groot aantal voorzieningen waarop een ongehuwde geen beroep kan doen. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Een uitkering bij overlijden voor de partner;
  • Een partnerpensioen;
  • Een verhuiskostenvergoeding (onder bepaalde voorwaarden);
  • Een hogere buitenlandtoelage indien partner meeverhuist naar het buitenland;
  • Recht op gratis voeding en huisvesting bij plaatsing in het buitenland indien de partner niet meeverhuist;
  • Recht op buitengewoon verlof bij persoonlijke of familieomstandigheden;
  • Een niet-gehuwde, maar wel samenwonende militair of burger kan echter wel in aanmerking komen voor deze voorzieningen, indien er een samenlevingscontract wordt afgesloten en dit contract wordt geregistreerd.

N.B: een aantal voorzieningen kan pas verleend worden, nadat er sprake is geweest van een verandering van standplaats (verplaatsing). Wij bieden u als lid van de VBM de mogelijkheid om via een notaris een zogenaamd 'beperkt' samenlevingscontract af te sluiten.

In een 'beperkt' samenlevingscontract regelen partners een wederzijdse verzorgingsverplichting. Er worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke financiële huishouding (de bijdrage in de kosten van het gezamenlijke levensonderhoud), de aansprakelijkheid voor schulden die zijn aangegaan voordat het contract werd afgesloten en over de rechten op een partnerpensioen.

Als lid van de VBM betaalt u slechts €135 voor dit beperkte samenlevingscontract.

Interesse? Bel voor een aanvraagformulier met onze Helpdesk: tel. 070-31 55 111.

Meer informatie:

Klik HIER voor de meest gestelde vragen over het beperkte samenlevingscontract.

Zie ook de bijbehorende vragenlijst (stroomschema)

Klik HIER voor de brochure.

Hoe ontbind ik het verkorte samenlevingscontract?