De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) heeft voor alle actief dienende leden van de VBM en BBTV (militairen en burgers) een ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering geeft dekking over de hele wereld én tijdens missies (24 uur per dag, 7 dagen per week - gedurende het hele jaar).Grenzen opzoeken en verleggen

Deze verzekering is voor leden van de VBM en BBTV gratis.

U hoeft hiervoor zelf géén actie te ondernemen. Deze verzekering biedt een dekking van:

  • €5.000,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
  • €10.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van €10.000,-

Het bijzondere van deze verzekering is dat niet alleen ongevallen tijdens missies zijn verzekerd, maar ook alle andere ongevallen die plaatsvinden tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden als militair in en buiten Nederland, waaronder oefeningen en grensverleggende activiteiten, maar ook ongevallen die tijdens het woon-werkverkeer plaatsvinden.

De verzekering kent ook enkele uitsluitingen (gebeurtenissen die niet onder de dekking vallen). Zo zijn berg-, onderwater- en wintersportactiviteiten als zij niet als onderdeel van uw werkzaamheden als militair worden uitgevoerd, niet meeverzekerd.

NB: Gebeurtenissen die schade aan lijf of leden hebben veroorzaakt, of als gevolg waarvan iemand overleden is, moeten binnen 30 dagen bij ons (070-3155111) worden gemeld!