Leden van de VBM (en/of hun partners en inwonende familieleden) die bij de Leidse Onderwijsinstellinginstelling (LOI) een opleiding volgen, kunnen 15% korting krijgen op het lesgeld. Bij betaling ineens komt daarbovenop nog eens 5% extra korting.

De kortingen worden alleen verleend indien de inschrijving wordt gedaan door tussenkomst van de VBM. Inschrijfformulieren kunnen telefonisch (070-3155111) of per e-mail (vbm@mijnvbm.nl) aangevraagd worden.

De LOI biedt een groot aantal opleidingen aan. Zo zijn er opleidingen voor chauffeurs, zoals ‘CCV Vakbekwaamheid goederenvervoer’ en ‘ADR Vervoer gevaarlijke stoffen’, maar ook voor beveiligers, zoals de certificaten ‘Beveiliging B en C’ en ‘MBO Coördinator beveiliging’. Op www.loi.nl staan alle door de LOI aangeboden opleidingen.

Voor vragen over de inschrijfprocedure, vrijstellingen etc., kan telefonisch contact met LOI Zakelijk worden opgenomen: 071-5451876.

Defensieregelgeving m.b.t. opleidingen:

Militairen:
-Artikel 16 t/m 16e AMAR (MP 31-101, regelingnummer 1210)
-Artikel 3:3 t/m 3:7 VVUAMAR (regelingnummer 1000)

Burgers:
-Artikel 94a en 86 BARD (MP 33-200, regelingnummer 100)
-Studiefaciliteitenregeling burgerlijke ambtenaren Defensie (MP 33-207, regelingnummer B113)

LET OP!

Militairen die menen via Defensie recht te hebben op een vergoeding van de opleidingskosten dienen een POP op te (laten) maken, waarin onder meer is vermeld welke opleiding hij/zij wil volgen. Fase 1-militairen komen echter nooit in aanmerking voor een vergoeding van opleidingskosten.

Indien de militair toestemming krijgt om een bepaalde opleiding te volgen, dan kan hij/zij zich daarvoor inschrijven. De opleidingskosten dienen in eerste instantie door de militair zelf te worden betaald. Hij kan hiervoor echter wel via DIDO ++ een voorschot aanvragen. De bij Defensie te declareren kosten zijn:

  • Inschrijvings-, les- college- practicum-, examen- en diplomagelden (m.u.v. kosten verbonden aan het volgen van praktisch vliegonderricht);
  • Studieboeken en studiemateriaal, voor zover direct gerelateerd aan de opleiding;
  • Excursie-, reis- en verblijfskosten op grond van het Besluit dienstreizen defensie.

NB: Bij problemen met het (laten) opmaken van de POP, het niet mogen volgen van een opleiding of anderszins, neem dan direct contact op met de Helpdesk (070-3155111) of mail naar IBB@mijnvbm.nl.