Advies nodig?

Bent u medezeggenschapper en heeft u advies nodig? Dan kunt u terecht bij het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap. Wij kunnen u adviseren over allerlei medezeggenschapszaken, variërend van geschillentrajecten tot onderwerpen als reorganisaties, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden.

U kunt ons inschakelen als kaderlid van de VBM. Maar het is ook mogelijk om ons als MC in te schakelen. Het Besluit Medezeggenschap Defensie geeft een MC het recht om een deskundige in te schakelen. Omdat aan een deskundige van de VBM geen kosten zijn verbonden, heeft u daarvoor geen toestemming van het HDE nodig. Als u ons inschakelt, adviseren wij desgewenst de gehele MC, ongeacht het aantal VBM-leden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Ondersteuning Medezeggenschap, tel.  070 3155111, e-mail mzo@mijnvbm.nl

 

Uitvoering reorganisaties

Hier vindt u de tekst van de SG-aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie (URD). Deze Aanwijzing is van toepassing op elke reorganisatie die binnen Defensie wordt geïnitieerd. 

In de URD worden aanwijzingen gegeven over de wijze waarop invulling dient te worden gegeven aan het overleg met centrales van overheidspersoneel en de betrokken medezeggenschapscommissies. Ook dient deze handleiding als spoorboekje voor alle bij een reorganisatie betrokken partijen, zodat binnen Defensie reorganisaties zo eenduidig mogelijk verlopen. 

 

Stappenplan organiseren verkiezingen

In het Besluit Medezeggenschap Defensie is opgenomen met welke termijn rekening gehouden moet worden als het gaat om het organiseren van verkiezingen. Om het leven iets simpeler te maken hebben wij deze termijnen voor u op een rijtje gezet. Dit overzicht kunt u hier downloaden.

 

BMD

Hier vindt u het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD).