Na de invoering van de nieuwe Topstructuur Defensie moest ook de belegging van de medezeggenschap binnen de Bestuursstaf opnieuw worden bekeken, en waar nodig worden aangepast.

In oktober 2020 is hierover in het overleg uitgebreid gesproken. Omdat vooral de VBM nog wat opmerkingen had over de wijze waarop een en ander vorm had gekregen, is het beleggingsschema bijgesteld. Het nieuwe beleggingsschema is tijdens de vergadering op 24 maart 2021 vanwege tijdgebrek nauwelijks besproken. Toch heeft één van de bonden aangegeven het niet eens te zijn met de gemaakte keuzes. Vanwege tijdgebrek is overeengekomen dat de deze bond haar bezwaren schriftelijk kenbaar maakt zodat, na afstemming met partijen, een en ander wellicht schriftelijk af kan worden gedaan.