Tekst: Haico WissinkJe bent van ons (van collega Ronald van Riel en mijzelf) gewend dat wij schrijven over medezeggenschap of over het overleg bij Defensie. Deze keer wil ik mijn aandacht echter richten op de adviesgroepen.

De VBM kent een aantal adviesgroepen. Deze adviesgroepen ondersteunen de overlegvertegenwoordigers. Er zijn adviesgroepen voor CLAS, CZSK, CLSK, KMar, DOSCO, DMO, postactieven, reservepersoneel en artsen. Wij horen de laatste tijd geluiden dat een adviesgroep ‘op een hoger dek ligt’; dat je op zijn minst gestudeerd moet hebben om hiervan deel uit te kunnen maken!

Niets is echter minder waar: dat is de grootste onzin. De adviesgroep is een instrument om vanaf de werkvloer direct te vernemen wat er leeft en speelt onder de medewerkers. Denk hierbij aan het nakomen van gemaakte afspraken door Defensie, het woon- en leefklimaat en het op de juiste wijze doorlopen van bestaande processen. Aan de andere kant horen de leden van de adviesgroep de laatste ontwikkelingen vanuit hun vakbond. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Raad en advies

De adviesgroep wordt gevormd door medewerkers, zowel burgers als militairen. Hun rang, stand of schaal is totaal niet relevant, het gaat om jouw raad of advies, het gaat om het issue of de vraag die jij op tafel legt. De adviesgroep wordt samengesteld uit een aantal raadgevers dat praat en adviseert over het werk- en leefklimaat op de werkvloer, over zaken waaruit mogelijk verbeteringsprojecten kunnen voortvloeien. De adviesgroep neemt geen besluiten en kent geen statuten. Ook schept het geen verplichtingen; jouw aanwezigheid is gewenst, maar geheel vrijblijvend. Het enige is dat jij lid van de VBM of BBTV moet zijn.

Voorafgaand aan het overleg tussen de bonden en Defensie – bijvoorbeeld over een reorganisatie – komt de adviesgroep samen, heel ontspannen met een kop koffie erbij.

Opvattingen van de achterban

Deelname aan een adviesgroep is geen dienstverrichting. Voor het bijwonen van een vergadering van een adviesgroep maak je aanspraak op buitengewoon verlof (militair), conform AMAR artikel 85 1a, (burger) conform BARD artikel 42 onder 1.  Ook heb je geen recht op dienstvervoer. Hiervoor in de plaats krijg jij van de VBM, naast een kilometervergoeding van € 0,25 per kilometer, een vergoeding voor jouw aanwezigheid.

De VBM hecht veel waarde aan de opvattingen van de achterban. Dus heb jij een opvatting, een mening, een idee en wil je dat ook eens op een andere plaats dan op je bureau, in de hangaar of in het verblijf kenbaar maken, dan is de adviesgroep misschien iets voor jou. Meer informatie of belangstelling? Laat het ons weten op: cbb@mijnvbm.nl