Problemen met achterstallig onderhoud aan gebouwen en terreinen van Defensie zijn algemeen bekend. Daarvan heb je als Defensiemedewerker op de uit 2010 stammende Kromhoutkazerne geen last, zou je denken. 

kromhoutkazerne4

Toch dient zich ook op deze kazerne een probleem aan. Al langere tijd ontvangen wij verontrustende informatie van onze leden dat de Kromhoutkazerne uit zijn jasje is gegroeid. De laatste tijd nemen deze signalen nog meer toe. Op piekdagen (de dinsdag en in mindere mate de maandag en donderdag) is er amper nog een werkplek te vinden, laten zij weten. Laat staan een parkeerplaats.

Dit laatste is op zich niet nieuw. Het probleem wordt echter steeds schrijnender, doordat de gemeente Utrecht het aantal parkeerplaatsen in de omgeving almaar terugbrengt en in plaats daarvan steeds meer betaald parkeren invoert.

Kantoortuinen
Medewerkers melden dat ze vaak met moeite een werkplek kunnen vinden. Helemaal moeilijk is het om een van de stiltewerkplekken te vinden; die worden vaak als eerste ingenomen. Dan resten alleen de lawaaiige werkplekken in de zogenaamde kantoortuinen.

Ook de druk op het restaurant en de vergaderruimtes is groot. Op korte termijn een vergadering plannen is vrijwel onmogelijk, zo ervaren leden. De enige optie die dan nog openstaat, is uitwijken naar omliggende kazernes.

LMC
Hoe ernstig is dit probleem? Waarschijnlijk minder ernstig dan de problemen met het vastgoed op andere kazernes. Maar het is typerend voor de keuzes die Defensie maakt. Hoe kan dit zo uit de hand lopen op een locatie waar een groot deel van Defensie werkt, dat ervoor moeten zorgen dat de rest van Defensie voorzien is van personeel, materieel, IT en andere diensten?

Vooralsnog is er geen visie van de top van Defensie op een oplossing.
De VBM is bereid om de Locatie Medezeggenschapscommissie (LMC) hierin te ondersteunen.