Nieuwe ontwikkelingen in de medezeggenschap? Richt je op een strategische inbreng, bijvoorbeeld door op het juiste moment aan de juiste tafel te komen zitten. En richt je op een goede dialoog. Er was genoeg inspiratie daarvoor op de landelijke MC-dag van de VBM.

‘Trends en Ontwikkelingen’, dat was het thema van de landelijke medezeggenschapsdag 2019 van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM. Iets meer dan 100 belangstellenden hadden op 27 november hun weg gevonden naar de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe (en de goede Paresto-catering in de Wittenberg!).

Onder de strenge (nou ja, duidelijke) leiding van dagvoorzitter Esther Krikke viel er genoeg te bespreken en te beleven.

Bijvoorbeeld over nieuwe structuren om knelpunten binnen de medezeggenschap tegen te gaan. Jef Stassen besprak met de aanwezigen de pogingen van ABN Amro en IKEA om via herinrichting van de structuren daaraan iets te doen (vorm). Professor Rienk Goodijk stelde in zijn bijdrage dat het er nu vooral om gaat om als medezeggenschap een meer strategische rol te verwerven (inhoud). In een interessant essay concludeert Goodijk: “De OR (voor defensie MC) is niet overbodig geworden, maar kan als representatief orgaan zijn toegevoegde waarde volgens mij alleen behouden en waarmaken als hij zich – vooral – focust op zijn strategische functie (met een sterke netwerkpositie) en zich zoveel mogelijk beperkt (en daarmee zijn interne positie versterkt) tot een regisserende en coördinerende rol op ondernemingsniveau en ‘ingrijpt indien nodig’. De OR wordt uitgedaagd om minder ‘zelf te doen’ en meer ervoor te zorgen (te conditioneren) dat werknemers zelf actief betrokken raken. Een eigentijdse OR stimuleert tot allerlei eigentijdse vormen van overleg, betrokkenheid ‘op maat’ en directe invloed van werknemers; en mag daarbij een beroep doen op de inzet van de bestuurder.”

Voor de medezeggenschappers betekent dit vooral: de dialoog op gang houden (proces) met de ‘achterban’ en met de overlegpartner, het Hoofd van Diensteenheid (HDE). Die dialoog op gang houden, hoe doe je dat het beste?

Dankzij de middagbijdragen van Arnoud van Berkel en Esther Krikke werd het een gedenkwaardige MC-dag. In het ‘proces’ van ‘inspraak en tegenspraak’ wil je er samen uitkomen. Want dat is het beste voor de organisatie.

Maar hoe doe je dat zonder elkaar als ‘schuldige’ aan te wijzen? Het is makkelijk om naar elkaar te wijzen. Het hoofd van diensteenheid (afgekort: HDE, de onderhandelingspartner namens de werkgever Defensie) zal snel geneigd zijn om te zeggen: “Die medezeggenschappers zorgen alleen maar voor vertraging. We moeten verder!”

De leden van de medezeggenschapscommissie zullen reageren met: “Die HDE duwt alleen maar door. We worden niet gehoord. Hij ziet ons niet eens!”

Met een eenvoudige oefening liet Arnoud van Berkel de deelnemers ervaren wat er gebeurt als iemand ’druk op je uitoefent’. En hoe je daar instinctief mee omgaat. En vervolgens gaf hij aan wat je kunt doen om jezelf daaruit te bevrijden. Hoe? Door te focussen op je eigen positie en op wat je zelf wilt bereiken. En door open te staan voor wat je samen wil bereiken, ook met het HDE.

De resultaten…

Met de resultaten van de ‘gekleurde sok-methode’ (zie fotobijschrift) gaat de VBM aan de slag. De ingebrachte ideeën en voorstellen worden meegenomen in het technisch werkverband evaluatie BMD defensie. Een terugkoppeling volgt.

De deelnemers waren – zo bleek bij de afsluiting – enthousiast over de catering, de goede organisatie van de dag, de aandacht voor medezeggenschap, de staatssecretaris die de hele ochtend bleef, de dagvoorzitter, de betrokkenheid en interactie. Kortom: enthousiast over de aandacht voor medezeggenschap!

 

Staatssecretaris Barbara Visser in haar openingstoespraak: “Inspraak en tegenspraak van werknemers is belangrijk. Met een goed georganiseerde medezeggenschap kan je afspraken maken, waar niet alleen werknemers maar uiteindelijk de hele organisatie van profiteert.”

 

De gestreepte sokken van Jef Stassen waren voor dagvoorzitter Krikke in de middag een mooie gangmaker bij een oefening vergadering techniek. In een vergadering brengt elke deelnemer (m/v) een eigen kleur in. Je kunt dan net zo lang praten totdat alle kleuren gemengd zijn maar het resultaat is bekend: een grauwe brei. Het idee van de gestreepte sok is dat je eerst luistert naar wat iedereen te vertellen heeft. Vervolgens bekijk je wat er op tafel ligt en ga je dat uitdiepen. Dat geeft meestal een veel beter overlegresultaat.

Reageren op dit artikel? Mail naar: mzo@mijnvbm.nl