Een medezeggenschapscommissie wordt met instemming van de centrales van overheidspersoneel namens de minister van Defensie door de operationeel commandant van een defensieonderdeel ingesteld. Voor de vulling van een commissie worden er verkiezingen uitgeschreven.

Hopelijk in steeds meer gevallen moet er ook echt tussen kandidaten worden gekozen. U treft hier informatie aan over de eenheden waar verkiezingen uitgeschreven zijn en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Een korte uitleg over de procedure van kandidaatstelling

Er zijn MC-verkiezingen aangekondigd bij uw eenheid. In dat geval worden ook de bonden hiervan op de hoogte gesteld. Zodra wij dit bericht ontvangen zullen wij onze leden, werkzaam bij het betreffende onderdeel, een brief op het huisadres toezenden met het verzoek zich te willen kandideren. Bij deze brief is de zgn. bereidheidsverklaring gevoegd. Als u deze invult en naar ons retourneert, zorgen wij voor uw aanmelding bij de verkiezingscommissie.

Heeft u geen brief ontvangen omdat u bijvoorbeeld pas heel kort bij dit onderdeel bent geplaatst, maar wilt u zich wel kandideren voor de MC? Download hier dan de
bereidheidsverklaring en stuur die naar het daarop vermelde adres.

Eenmaal gekozen behoort u tot de kaderleden van de VBM en zult u regelmatig de BOM-brief ontvangen waarin relevante informatie is opgenomen betreffende medezeggenschapszaken.

 

Verkiezingsdata

  Verkiezingsdatum  Inleveren kandidatenlijsten
Bestuursstaf    

 

 

 

     
CZSK    

Zr.Ms. Tromp

Zr.Ms. Mercuur

Staf GC OZD

10 oktober 2023

4 december 2023

4 december 2023

28 augustus 2023

16 oktober 2023

16 oktober 2023

 

   
CLAS     

300 Matlogcompagnie

400 Gnkbat

101 GNBAT

20 november 2023

4 december 2023

19 december 2023

9 oktober 2023

23 oktober 2023

31 oktober 2023

 

   
CLSK    

 -

 

 

 

 

 

KMar     

Landelijk Tactisch Commando (LTC)

25 sept. tot 2 okt. 2023

12 augustus 2023

     
DOSCO    

Eerstelijns Gezondheidzorg Bedrijf

Centraal Militair Hospitaal

DC O&F

IDR

18 oktober 2023

23 okt. t/m 27 okt. 2023

eind oktober 2023

15 november 2023

6 september 2023

8 augustus 2023

1 oktober 2023

4 oktober 2023

     
COMMIT    

ABB/DBBB

Directie Financiën & Control

Directie Bestuur & Bedrijfsvoering

Directie Personeel & Organisatie

Directie MIND

Stafafdeling Bestuursondersteuning

JIVC Directie en Stafdiensten - D&D

IB

JIVC POM.IT

30 oktober 2023

30 november 2023

30 november 2023

30 november 2023

30 november 2023

30 november 2023

8 t/m 20 december 2023

14 december 2023

20 december 2023

18 september 2023

12 oktober 2023

12 oktober 2023

12 oktober 2023

12 oktober 2023

12 oktober 2023

4 november 2023

2 november 2023

8 november 2023