Een medezeggenschapscommissie wordt met instemming van de centrales van overheidspersoneel namens de minister van Defensie door de operationeel commandant van een defensieonderdeel ingesteld. Voor de vulling van een commissie worden er verkiezingen uitgeschreven.

Hopelijk in steeds meer gevallen moet er ook echt tussen kandidaten worden gekozen. U treft hier informatie aan over de eenheden waar verkiezingen uitgeschreven zijn en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Een korte uitleg over de procedure van kandidaatstelling

Er zijn MC-verkiezingen aangekondigd bij uw eenheid. In dat geval worden ook de bonden hiervan op de hoogte gesteld. Zodra wij dit bericht ontvangen zullen wij onze leden, werkzaam bij het betreffende onderdeel, een brief op het huisadres toezenden met het verzoek zich te willen kandideren. Bij deze brief is de zgn. bereidheidsverklaring gevoegd. Als u deze invult en naar ons retourneert, zorgen wij voor uw aanmelding bij de verkiezingscommissie.

Heeft u geen brief ontvangen omdat u bijvoorbeeld pas heel kort bij dit onderdeel bent geplaatst, maar wilt u zich wel kandideren voor de MC? Download hier dan de
bereidheidsverklaring en stuur die naar het daarop vermelde adres.

Eenmaal gekozen behoort u tot de kaderleden van de VBM en zult u regelmatig de BOM-brief ontvangen waarin relevante informatie is opgenomen betreffende medezeggenschapszaken.

 

Verkiezingsdata

  Verkiezingsdatum  Inleveren kandidatenlijsten
Bestuursstaf    

 Diensten Geestelijke Verzorging

 NLD SOCOM

22 september 2022

30 september 2022

11 augustus 2022 

19 augustus 2022

     
CZSK    

 Zr.Ms. De Zeven Provinciën

 Staf Groepscommandanten Groot Boven Water

 1 Marine Combat Group

22 augustus 2022

24 oktober 2022

31 oktober 2022

20 juni 2022

5 september 2022

12 september 2022

 

   
CLAS     

 Personeel Logistiek Commando

 Joint ISTAR Commando 

5-9 september 2022

13 september 2022

24 juli 2022

2 augustus 2022

     
CLSK    

 Air Combat Command 

 KMSL Vliegbasis Woensdrecht

10 oktober 2022

18 oktober 2022

22 augustus 2022

5 september 2022

 

 

 

KMar     
     
     
DOSCO    

 Staf DOSCO I&C (tussentijdse verkiezing) 

 DCPZ (Dienstencentrum Personele Zorg)

 CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid)

 27 oktober 2022

1 november 2022

17 – 22 oktober 2022

14 oktober 2022

19 september 2022

26 augustus 2022

     
DMO    
 JIVC/BOO IT 17 oktober 2022   3 oktober 2022