Een medezeggenschapscommissie wordt met instemming van de centrales van overheidspersoneel namens de minister van Defensie door de operationeel commandant van een defensieonderdeel ingesteld. Voor de vulling van een commissie worden er verkiezingen uitgeschreven.

Hopelijk in steeds meer gevallen moet er ook echt tussen kandidaten worden gekozen. U treft hier informatie aan over de eenheden waar verkiezingen uitgeschreven zijn en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Een korte uitleg over de procedure van kandidaatstelling

Er zijn MC-verkiezingen aangekondigd bij uw eenheid. In dat geval worden ook de bonden hiervan op de hoogte gesteld. Zodra wij dit bericht ontvangen zullen wij onze leden, werkzaam bij het betreffende onderdeel, een brief op het huisadres toezenden met het verzoek zich te willen kandideren. Bij deze brief is de zgn. bereidheidsverklaring gevoegd. Als u deze invult en naar ons retourneert, zorgen wij voor uw aanmelding bij de verkiezingscommissie.

Heeft u geen brief ontvangen omdat u bijvoorbeeld pas heel kort bij dit onderdeel bent geplaatst, maar wilt u zich wel kandideren voor de MC? Download hier dan de
bereidheidsverklaring en stuur die naar het daarop vermelde adres.

Eenmaal gekozen behoort u tot de kaderleden van de VBM en zult u regelmatig de BOM-brief ontvangen waarin relevante informatie is opgenomen betreffende medezeggenschapszaken.

 

Verkiezingsdata

  Verkiezingsdatum  Inleveren kandidatenlijsten
Bestuursstaf    

 DCo

COID

16 april 2024 

18 april 2024

5 maart 2024 

1 maart 2024

     
CZSK    

NLMARSOF

VGKAZ

Defensie Duikgroep

Defensie Duikschool

KMTO

Staf GC OEM

MC P&O

MC MHKC

MC Stafgroep

26 februari 2024

26 februari 2024

4 maart 2024

4 maart 2024

8 april 2024

9 april 2024

22 april 2024

13 mei 2024

27 mei 2024

8 januari 2024

15 januari 2024

15 januari 2024

15 januari 2024

19 februari 2024

19 februari 2024

4 maart 2024

25 maart 2024

8 april 2024

 

   
CLAS     

MatlogCO Afdeling Techniek

OTC Man

43 Mechbrig/Hrstcie

MatlogCo Staf S&A

27 februari 2024

28 februari 2024

4-8 maart 2024

17 april 2024

15 januari 2024

26 februari 2024

9 februari 2024

6 maart 2024

 

   
CLSK    

Staf CLSK

KMSL

28 februari 2024

21 mei 2024

17 januari 2024 

9 april 2024

 

 

 

KMar     

 

 

 

     
DOSCO    

 BMB

 CEAG

18 april 2024

17 mei 2024

4 april 2024

5 april 2024

 

   
COMMIT    

JIVC / Landgebonden IT

Directie Projecten

JIVC/PSD

Maritieme IT

19 t/m 24 februari 2024

21 maart 2024

22 mei 2024

23 mei 2024

10 januari 2024

8 februari 2024

10 april 2024

8 april 2024