Een medezeggenschapscommissie wordt met instemming van de centrales van overheidspersoneel namens de minister van Defensie door de operationeel commandant van een defensieonderdeel ingesteld. Voor de vulling van een commissie worden er verkiezingen uitgeschreven.

Hopelijk in steeds meer gevallen moet er ook echt tussen kandidaten worden gekozen. U treft hier informatie aan over de eenheden waar verkiezingen uitgeschreven zijn en hoe uzelf kandidaat kunt stellen.

Een korte uitleg over de procedure van kandidaatstelling

Er zijn MC-verkiezingen aangekondigd bij uw eenheid. In dat geval worden ook de bonden hier van op de hoogte gesteld. Zodra wij dit bericht ontvangen zullen wij onze leden, werkzaam op het betreffende onderdeel, een brief op huisadres toezenden met het verzoek zich te willen kandideren. Bij deze brief is de zgn. bereidheidsverklaring gevoegd. Als u deze invult en naar ons retourneert zorgen wij voor uw aanmelding bij de verkiezingscommissie.

Heeft u geen brief ontvangen omdat u bijvoorbeeld pas heel kort bij dit onderdeel bent geplaatst, maar wilt u zich wel kandideren voor de MC download hier dan de
bereidheidsverklaring en stuur die naar het daarop vermelde adres.


Eenmaal gekozen behoort u tot de kaderleden van de VBM en zult u regelmatig de BOM-brief ontvangen waarin relevante informatie is opgenomen betreffende medezeggenschapszaken.

 

Verkiezingsdata

  Verkiezingsdatum  Inleveren kandidatenlijsten
Bestuursstaf -
     
CZSK -  - 

 MSK SAVANETA (Aruba)

 MKSUF (Curaçao)

7 februari 2022 

7 februari 2022

20 december 2021 

20 december 2021

 NLMARSOF 28 februari 2022   10 januari 2022
 KMTO  11 april 2022   21 februari 2022
     
CLAS -
 Matloco/Staf S&A 3 februari 2022  20 januari 2022 
 43 GNK cie 17 februari 2022  20 december 2021 
 MATLOGCO / Logistiek  7 april 2022  1 maart 2022 
     
CLSK -  -
     
KMar   -  -
     
DOSCO  -
 Staf DGO 22 maart 2022  8 februari 2022 
     
DMO
 -  -
 Directie en Stafdiensten JIVC 12 januari 2022 1 december 2021
 KPU BDF 14 februari 2022 7 januari 2022
 JIVC/ITCC  1 maart 2022   28 januari 2022