Een medezeggenschapscommissie wordt met instemming van de centrales van overheidspersoneel namens de minister van Defensie door de operationeel commandant van een defensieonderdeel ingesteld. Voor de vulling van een commissie worden er verkiezingen uitgeschreven.

Hopelijk in steeds meer gevallen moet er ook echt tussen kandidaten worden gekozen. U treft hier informatie aan over de eenheden waar verkiezingen uitgeschreven zijn en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Een korte uitleg over de procedure van kandidaatstelling

Er zijn MC-verkiezingen aangekondigd bij uw eenheid. In dat geval worden ook de bonden hiervan op de hoogte gesteld. Zodra wij dit bericht ontvangen zullen wij onze leden, werkzaam bij het betreffende onderdeel, een brief op het huisadres toezenden met het verzoek zich te willen kandideren. Bij deze brief is de zgn. bereidheidsverklaring gevoegd. Als u deze invult en naar ons retourneert, zorgen wij voor uw aanmelding bij de verkiezingscommissie.

Heeft u geen brief ontvangen omdat u bijvoorbeeld pas heel kort bij dit onderdeel bent geplaatst, maar wilt u zich wel kandideren voor de MC? Download hier dan de
bereidheidsverklaring en stuur die naar het daarop vermelde adres.

Eenmaal gekozen behoort u tot de kaderleden van de VBM en zult u regelmatig de BOM-brief ontvangen waarin relevante informatie is opgenomen betreffende medezeggenschapszaken.

 

Verkiezingsdata

  Verkiezingsdatum  Inleveren kandidatenlijsten
Bestuursstaf    

Directie HR&BV

Directoraat Generaal Beleid (DGB)

13 april 2023

27 juni 2023

3 maart 2023

16 mei 2023

     
CZSK    

KM Technische School (tussentijdse verkiezing) 

Maritime Warfare Centre

Havenfaciliteiten CZSK

Van Braam Houckgeestkazerne

Seabased Support Group

11 april 2023

 9 mei 2023

7 juni 2023

13 juni 2023

13 juni 2023

21 februari 2023

 15 maart 2023

19 april 2023

25 april 2023

25 april 2023

 

   
CLAS     

11 GNK 

Command & Control Ondersteuningscommando (C2OstCo)

 Explosieven Opruimingsdienst Defensie (MC EODD)

30 Natresbataljon

41 Pantsergeniebataljon

HQ Operationeel Ondersteuningscommando Land

Staf Opleidings- en Trainingscommando

11 BEVOCIE

11 Hrstcie LMB

11 Ststcie LMB

Opleiding en Training Centrum Logistiek (OTCLog)

30 maart 2023

26 april 2023

1 mei 2023

8 mei 2023

8-12 mei 2023

17 mei 2023

17 mei 2023

29 mei t/m 1 juni 2023

29 mei t/m 1 juni 2023

29 mei t/m 1 juni 2023

21 juni 2023

16 maart 2023

18 maart 2023

23 maart 2023

27 maart 2023

7 mei 2023

7 april 2023

5 april 2023

14 april 2023

14 april 2023

14 april 2023

15 mei 2023

 

   
CLSK    

Staf Commando Luchtstrijdkrachten

Air Mobility Command Vliegbasis Eindhoven

17 april 2023

28 juni 2023

6 maart 2023

19 mei 2023

 

 

 

KMar     

Staf CKMar

3-7 april 2023 

13 februari 2023 

     
DOSCO    

Facilitair Bedrijf Defensie

DCIOD 

Expertise Centrum Leiderschap Defensie

Servicepunt

Militair Revalidatiecentrum

Militaire Geestelijke Gezondheidszorg

Geneeskundige en Personele Zorg 

3 t/m 7 april 2023

12, 13 en 14 april 2023

24 april 2023

8 mei 2023

24 mei 2023

25 mei 2023

5 juni 2023

27 februari 2023

8 maart 2023

6 maart 2023

27 maart 2023

29 maart 2023

13 april 2023

24 april 2023

     
DMO    
 -