Een medezeggenschapscommissie wordt met instemming van de centrales van overheidspersoneel namens de minister van Defensie door de operationeel commandant van een defensieonderdeel ingesteld. Voor de vulling van een commissie worden er verkiezingen uitgeschreven.

Hopelijk in steeds meer gevallen moet er ook echt tussen kandidaten worden gekozen. U treft hier informatie aan over de eenheden waar verkiezingen uitgeschreven zijn en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Een korte uitleg over de procedure van kandidaatstelling

Er zijn MC-verkiezingen aangekondigd bij uw eenheid. In dat geval worden ook de bonden hiervan op de hoogte gesteld. Zodra wij dit bericht ontvangen zullen wij onze leden, werkzaam bij het betreffende onderdeel, een brief op het huisadres toezenden met het verzoek zich te willen kandideren. Bij deze brief is de zgn. bereidheidsverklaring gevoegd. Als u deze invult en naar ons retourneert, zorgen wij voor uw aanmelding bij de verkiezingscommissie.

Heeft u geen brief ontvangen omdat u bijvoorbeeld pas heel kort bij dit onderdeel bent geplaatst, maar wilt u zich wel kandideren voor de MC? Download hier dan de
bereidheidsverklaring en stuur die naar het daarop vermelde adres.

Eenmaal gekozen behoort u tot de kaderleden van de VBM en zult u regelmatig de BOM-brief ontvangen waarin relevante informatie is opgenomen betreffende medezeggenschapszaken.

 

Verkiezingsdata

  Verkiezingsdatum  Inleveren kandidatenlijsten
Bestuursstaf    

 IVD

 DGB

11 juni 2024

2 september 2024

30 april 2024

21 juni 2024

     
CZSK    

 Stafgroep

 SATG

 1MCG

 2MCG

27 mei 2024

10 juni 2024

10 juni 2024

4 juli 2024

8 april 2024

22 april 2024

22 april 2024

16 mei 2024

 

   
CLAS     

  OG CLAS

 Staf CLAS

 101 GnBat

 JISTARC

14 juni 2024

2 juli 2024

4 juli 2024

4 september 2024 

4 juni 2024

24 juni 2024

17 juni 2024

26 augustus 2024

 

   
CLSK    

 KMSL

 LCW (tussentijdse verkiezingen)

21 mei 2024

12 juni 2024

9 april 2024

1 mei 2024

 

 

 

KMar     

 PI-NL

 24-28 juni 2024

 17 mei 2024

     
DOSCO    

 CEAG

 FBD

 DVM

 DBBO

17 mei 2024

20 - 25 mei 2024

25 juni 2024

26 juni - 23 juli 2024

5 april 2024

26 april 2024

7 juni 2024

14 mei 2024

 

   
COMMIT    

 JIVC/PSD

 Maritieme IT

 DmunB,

 ICS

 JIVC/COC2 – I&V

GII (tussentijdse verkiezingen)

22 mei 2024

23 mei 2024

4 juni 2024

13 juni 2024

13 juni 2024

17 juli 2024

10 april 2024

8 april 2024

30 april 2024

2 mei 2024

3 mei 2024

5 juni 2024