Een medezeggenschapscommissie wordt met instemming van de centrales van overheidspersoneel namens de minister van Defensie door de operationeel commandant van een defensieonderdeel ingesteld. Voor de vulling van een commissie worden er verkiezingen uitgeschreven.

Hopelijk in steeds meer gevallen moet er ook echt tussen kandidaten worden gekozen. U treft hier informatie aan over de eenheden waar verkiezingen uitgeschreven zijn en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Een korte uitleg over de procedure van kandidaatstelling

Er zijn MC-verkiezingen aangekondigd bij uw eenheid. In dat geval worden ook de bonden hiervan op de hoogte gesteld. Zodra wij dit bericht ontvangen zullen wij onze leden, werkzaam bij het betreffende onderdeel, een brief op het huisadres toezenden met het verzoek zich te willen kandideren. Bij deze brief is de zgn. bereidheidsverklaring gevoegd. Als u deze invult en naar ons retourneert, zorgen wij voor uw aanmelding bij de verkiezingscommissie.

Heeft u geen brief ontvangen omdat u bijvoorbeeld pas heel kort bij dit onderdeel bent geplaatst, maar wilt u zich wel kandideren voor de MC? Download hier dan de
bereidheidsverklaring en stuur die naar het daarop vermelde adres.

Eenmaal gekozen behoort u tot de kaderleden van de VBM en zult u regelmatig de BOM-brief ontvangen waarin relevante informatie is opgenomen betreffende medezeggenschapszaken.

 

Verkiezingsdata

  Verkiezingsdatum  Inleveren kandidatenlijsten
Bestuursstaf    
 Defensie Cyber Commando

 18 januari 2023

 7 december 2022

     
CZSK    

 Zr.Ms. De Ruyter

 Mariniers Opleidingscentrum (MOC)

 GC OZD (Groepscommandant Onderzeedienst)

 Zr.Ms. Van Amstel

9 januari 2023

16 januari 2023

16 januari 2023

27 februari 2023

14 november 2022

28 november 2022

28 november 2022

16 januari 2023

 

   
CLAS     

 VustCo 

 400 Geneeskundig Bataljon

 Bevoorrading & Transport Commando

 11 BVE (11 LMB)

22 november 2022

9 januari 2023

Nader te bepalen 

21 tot 25 januari 2023

11 oktober 2022

14 november 2022

15 januari 2023

19 december 2022

     
CLSK    

 KMSL Vliegbasis Woensdrecht

 Groep Luchtmacht Reserve (tussentijdse verkiezingen)

 

1 februari 2023

 

20 december 2022

 

 

 

KMar     
 Staf CKMar 3-7 april 2023  13 februari 2023 

 Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL)

 OTCKMar

 20-24 februari 2023

27 februari – 3 maart 2023

9 januari 2023 

19 januari 2023

DOSCO    

 Staf DOSCO

 Defensieacademie (NLDA)

 Militair Geneeskundig Logistiek Centrum

 15 december 2022

12 januari 2023

6 februari 2023

 26 oktober 2022

18 november 2022

19 december 2022

     
DMO    
 -