Een medezeggenschapscommissie wordt met instemming van de centrales van overheidspersoneel namens de minister van Defensie door de operationeel commandant van een defensieonderdeel ingesteld. Voor de vulling van een commissie worden er verkiezingen uitgeschreven.

Hopelijk in steeds meer gevallen moet er ook echt tussen kandidaten worden gekozen. U treft hier informatie aan over de eenheden waar verkiezingen uitgeschreven zijn en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Een korte uitleg over de procedure van kandidaatstelling

Er zijn MC-verkiezingen aangekondigd bij uw eenheid. In dat geval worden ook de bonden hiervan op de hoogte gesteld. Zodra wij dit bericht ontvangen zullen wij onze leden, werkzaam bij het betreffende onderdeel, een brief op het huisadres toezenden met het verzoek zich te willen kandideren. Bij deze brief is de zgn. bereidheidsverklaring gevoegd. Als u deze invult en naar ons retourneert, zorgen wij voor uw aanmelding bij de verkiezingscommissie.

Heeft u geen brief ontvangen omdat u bijvoorbeeld pas heel kort bij dit onderdeel bent geplaatst, maar wilt u zich wel kandideren voor de MC? Download hier dan de
bereidheidsverklaring en stuur die naar het daarop vermelde adres.

Eenmaal gekozen behoort u tot de kaderleden van de VBM en zult u regelmatig de BOM-brief ontvangen waarin relevante informatie is opgenomen betreffende medezeggenschapszaken.

 

Verkiezingsdata

  Verkiezingsdatum  Inleveren kandidatenlijsten
Bestuursstaf    
     
     
CZSK    

Van Ghentkazerne (MC VGKAZ Rotterdam) 

STAF GC OEM

P&O KM

STC

Zr.Ms. De Zeven Provinciën

23 mei 2022

11 juli 2022

11 juli 2022

12 juli 2022

22 augustus 2022

4 april 2022 

 23 mei 2022

23 mei 2022

23 mei 2022

20 juni 2022

 

   
CLAS     

30 Natresbataljon

43Mechbrig Stafcompagnie

STAF CLAS

CIS bn GNC

4 juni 2022

27-30 juni 2022

8 juli 2022

25-27 juli 2022

20 mei 2022

12 mei 2022

27 mei 2022

21 juni 2022

     
CLSK    

Defensie Helikopter Commando

9 t/m 12 mei 2022

28 maart 2022

 

 

 

KMar     
     
     
DOSCO    
Staf DOSCO Voor het zomerverlof  24 juni 2022 
     
DMO