Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen over het Cafetariamodel. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ibb@mijnvbm.nl

Cafetariamodel

Aanvragen gaat via DIDO en moet je zelf doen. Als je minder dan 11 km van je werk woont, moet je eerst in DIDO de aanspraak op vergoeding activeren. Je moet de aanvraag indienen uiterlijk de zevende dag waarin de eindejaarsuitkering tot uitbetaling komt. Dat is in de meeste gevallen de maand november. Let op! Je kunt ook gebruik maken van de cafetariaregeling als je in een andere maand van het jaar ontslag neemt. In die maand kun je het opgebouwde recht op eindejaarsuitkering gebruiken voor een fiscaal gunstige vergoeding. Die aanvraag moet je ook uiterlijk de zevende van die maand indienen.

Het cafetariamodel zorgt er voor dat je netto meer overhoudt van je bruto-salaris. Als je deelneemt gaat je bruto-salaris omlaag en hou je toch netto meer over. Omdat je bruto-loon omlaag gaat, krijg je misschien ook meer recht op toeslagen (huurtoeslag bijvoorbeeld). MAAR ... stel nou dat je werkloos of arbeidsongeschikt raakt. Dan is de uitkering die je krijgt, gebaseerd op een berekening waarin je loon wordt meegenomen. Met andere woorden: verlaging van het brutoloon betekent dan ook verlaging van een eventuele uitkering! Dat is iets om rekening mee te houden. Zeker als jouw aanstelling nog maar een jaar of minder duurt. Nog een eventueel nadeel: wil jij een hypotheek afsluiten voor het kopen van een huis? Dan wordt het maximaal te lenen bedrag berekend op basis van je inkomen. De kans bestaat dus dat je minder mag lenen. De regeling heeft geen invloed op het pensioen.

Dat wisselt per persoon. Bij (het gebruik van eigen vervoer voor DAGELIJKS) woon-werkverkeer geldt een fiscaal maximum van € 0,19 per kilometer dat mag worden vergoed. Als jij minder krijgt dan 19 cent per kilometer, kan je kiezen voor aanvulling tot dit maximum. Die aanvulling wordt afgetrokken van je bruto eindejaarsuitkering. De regeling bij Defensie biedt geen voordeel bij niet-dagelijks reizen. Als je al € 0,19 per km ontvangt, is de regeling ook niet interessant.

Bij een cafetariamodel kan je zelf, tot op zekere hoogte, keuzes maken in je arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt zelf de vorm van beloning kiezen. Via Selfservice kan je zelf verschillende opties invoeren en bekijken wat voor jou de beste keuze is. De mogelijkheden worden in de toekomst verder uitgebreid. 
Vanaf 1 december 2020 wordt 15% van het brutoloon in het huidige cafetariamodel ondergebracht, mits dat mogelijk is binnen de geldende fiscale kaders. Vanaf die datum kun je kosten voor woon/werkverkeer maandelijks uitruilen.

De vakbondscontributie is met ingang van 2020 toegevoegd als doel in het cafetariamodel.