Staat uw vraag er niet bij? Mail ons dan op ibb@mijnvbm.nl

Flyct

Dat kan als je letselschade oploopt door een gebeurtenis, waar iemand anders voor aansprakelijk te houden is. Flyct helpt niet alleen bij dienstongevallen, maar ook als je in privé-tijd door toedoen van een ander betrokken raakt bij een ongeval. Flyct helpt dus ook post-actieve leden van de VBM en BBTV. Flyct helpt ook eventuele familieleden, kennissen of passagiers die bij het ongeval betrokken waren of zelfstandig bij een ongeval betrokken raken.

Letsel is een ‘aandoening’ die is veroorzaakt door een ongeval, geweld of een medische fout. De gevolgen van jouw letsel vormen samen de letselschade. Denk daarbij aan inkomensschade, kosten voor extra huishoudelijke hulp, een aangepast voertuig, enzovoort.

Flyct behandelt een zaak van het begin tot het einde. Ze stellen de tegenpartij aansprakelijk. De discussie over aansprakelijkheid kan soms lang duren. Maar in veel gevallen kunnen ze tijdens die discussie, de schadeposten al wel inventariseren.

Vaak hebben twee partijen een andere visie op het ongeval, zoals in het voorbeeld, waar beide partijen stellen door groen te zijn gereden. Het kan zijn dat niet direct duidelijk is, wat er precies is gebeurd. We zullen dan beide lezingen opvragen, eventuele getuigen aanschrijven, het politierapport opvragen en ook het fasediagram van de verkeerslichtinstallatie. Het onderzoek naar de toedracht kan lang duren en leidt soms tot stevige discussies. Het kan zo zijn dat een schade niet volledig te verhalen valt omdat er sprake is van gedeelde aansprakelijkheid. Als de tegenpartij ten onrechte de aansprakelijkheid blijft afwijzen, start Flyct een procedure. Ze kunnen daarbij gebruik maken van een eigen advocaat of een externe advocaat.

Het afwikkelen van letselschade-zaken kan helaas heel lang duren. Het aansprakelijk stellen is dan meestal allang geregeld, maar om de hoogte van de claim vast te stellen moet er sprake zijn van een medische eindtoestand. Met andere woorden: Flyct moet weten of het letsel geneest of niet en of het slachtoffer beperkingen blijft houden. Daarvoor kan het nodig zijn dat een medisch expert een ‘medische expertise’ verricht. De expert informeert Flyct over een medische eindtoestand en blijvende invaliditeit met beperkingen. Is iemand in staat om te werken? Het huishouden zelf te doen? Reparaties in huis zelf uit te voeren? Enzovoort. Pas als er sprake is van een medische eindtoestand is duidelijk welke schadeposten er zijn en kun je de hoogte van de schade bepalen. Een simpel voorbeeld: stel, jij schilderde eens in de drie jaar je huis zelf. Na je ongeval moet je dat laten doen. Kosten voor de verf maakte je vroeger ook al, maar nu moet je ook elke drie jaar een schilder betalen. Flyct richt zich op materiële schade en immateriële schade. Bij materiële kosten kan je denken aan de schade aan de auto, kledingschade, ziektekosten (als dat niet wordt betaald door de eigen ziektekostenverzekeraar), inkomensschade, kosten voor extra huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid. Daarnaast is er immateriële schade en die wordt ook wel smartengeld genoemd.

Is het een privé-ongeval? Neem dan contact op met Flyct. Is het een ongeval of blessure die op het werk is ontstaan? Neem dan eerst contact op met de VBM en BBTV. Voor Flyct aan de slag gaat, gaan ze eerst kijken of het letsel inderdaad (deels) de schuld van een ander is. Blijkt de zaak niet haalbaar, dan stopt Flyct en zitten er voor jou geen kosten aan. Is het wel haalbaar, dan zitten er voor jou als BBTV- of VBM-lid ook geen kosten aan. Die kosten worden betaald door de verzekeraar van de veroorzaker. Als Flyct een zaak niet haalbaar vindt, maar je wilt deze toch doorzetten, kan dit wel maar in dat geval is het wel op jouw eigen kosten.